Laboratoria GUM pną się w górę

W poniedziałek odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. W pierwszym etapie u zbiegu ulicy Wrzosowej i al. Popiełuszki wybudowanych zostanie 6 laboratoriów, budynek obsługowo-techniczny oraz warsztat.

Projekt „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” realizowany jest przez Główny Urząd Miar oraz Politechnikę Świętokrzyską. 

 

W uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego wzięli udział Wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, świętokrzyscy parlamentarzyści, przedstawiciele władzy rządowej, samorządowcy, przedstawiciele środowiska naukowego, medycznego i służb mundurowych. Miasto Kielce reprezentował Prezydent Bogdan Wenta.

W ośrodku w Kielcach prowadzone będą badania w dziedzinach akustyki i drgań, czasu i częstotliwości, długości, masy, termometrii i metrologii interdyscyplinarnej m.in. związane z nowymi technologiami.

- To nowe otwarcie dla polskiej metrologii, która dzięki temu będzie bardziej partnerska i konkurencyjna w odniesieniu do podobnych instytucji na całym świecie – podkreślił prof. Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar.

Podczas uroczystości Piotr Serafin, doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy, przekazał na ręce prof. Jacka Semaniaka, prezesa GUM, pamiątkę z okazji uroczystości w Kielcach z życzeniami. Z okazji wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowoczesnego kompleksu badawczego w Kielcach Premier Mateusz Morawiecki skierował do uczestników wydarzenia okolicznościowy list.

Kompleks laboratoriów w Kielcach będzie miał unikalny charakter.

- Nie wszystkie ważne rzeczy muszą dziać się w Warszawie. Jest to kamień węgielny pod przyszły dynamiczny rozwój Kielc, województwa świętokrzyskiego i całej Polski.  To jest imponująca inwestycja, ważna z punktu widzenia polskiej, nowoczesnej gospodarki. Główny Urząd Miar i laboratoria wpisują się doskonale w nową politykę przemysłową Polski, którą ogłoszę już pojutrze – mówił podczas uroczystości Wiceprezes Rady Ministrów, Jarosław Gowin.  

- Potencjał naukowy kieleckich i świętokrzyskich naukowców zgromadzonych wokół Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ich możliwości rozwoju naukowego są tak wielkie, że nie można było znaleźć lepszego miejsca niż Kielce na tego rodzaju inwestycję. Jest ona niezwykle ważna także dla polskiej nauki – powiedział Minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek.

Nowoczesne Laboratoria GUM, które powstaną w Kielcach wpłyną na rozwój Politechniki Świętokrzyskiej. 

- Będzie możliwe prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie. Politechnika Świętokrzyska będzie mogła także poszerzać ofertę kształcenia w zakresie metrologii, tak abyśmy mogli zasilać kadry kampusu – zaznaczył prof. Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Dzięki Kampusowi GUM znacznie wzmocniona zostanie współpraca sektora nauki i gospodarki, jak i interakcje pomiędzy przemysłem a nauką.

Pod budowę Kampusu Laboratoriów GUM Miasto Kielce przekazało 13 ha gruntu o wartości blisko 37 mln zł.

-  Dziękujemy za tę szansę na przyszłość. Już dzisiaj podczas spotkań z potencjalnymi inwestorami padają pytania o tę inwestycję. Przed nami nowe wyzwania. Nie możemy zapomnieć o kadrach, które będą tu pracowały, dlatego już teraz przygotowujemy strategię związaną z mieszkalnictwem – mówił podczas uroczystości Prezydent Kielc Bogdan Wenta. 

Zainteresowanie pracą w Kampusie w Kielcach jest bardzo duże.

- Przed dwoma tygodniami anonsowaliśmy konkursy na pierwsze etaty metrologiczne w Świętokrzyskim Kampusie Głównego Urzędu Miar. Wpłynęło 55 aplikacji z różnych miast Polski – poinformował prof. Jacek Semaniak, prezes GUM.

Prace budowlane przy ulicy Wrzosowej rozpoczęły się w styczniu 2021 roku.

- Do tej pory powstał parter i pierwsze piętro budynku organizacyjno – technicznego. Przy budynkach laboratoriów prowadzone są teraz trudne prace głębinowe. Specjalnie przygotowane fundamenty mają spowodować, żeby budynki nie ulegały drganiom, które mogłyby zakłócać badania – opowiada Piotr Ziółkowski, dyrektor generalny Głównego Urzędu Miar.

Budowa kompleksu badawczego ma zakończyć się w połowie 2023 roku, do końca roku budynki zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę badawczo-rozwojową. Na początku 2024 w laboratoriach powinny rozpocząć się badania.

Wartość projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap 1 (KAMPUS)" to prawie 189 mln zł, ponad 165 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R.

Powrót na początek strony