Lekcje pokazowe z wykorzystaniem danych przestrzennych

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego oraz w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego odbyły się zajęcia warsztatowe w ramach projektu „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego". W zajęciach wzięli udział uczniowie kilkunastu klas.

W Żeromskim lekcje miały charakter warsztatowy i obejmowały dwa zakresy merytoryczne. Pierwszy dotyczył baz danych przestrzennych, systemów zarządzania danymi oraz stosowanych w tej dziedzinie specyficznych języków programowania. Drugi zakres odnosił się do przedmiotu geografia i zawierał informacje na temat zasobów naturalnych Polski. W ramach działania realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego powstało łącznie pięć scenariuszy zajęć, wykorzystujących nowoczesne narzędzia informatyczne pomocne w nauce geografii. Lekcje pokazowe przeprowadził gościnnie autor scenariuszy - przedstawiciel firmy OnGeo wraz z pracownikiem Biura "Smart City" (Urząd Miasta Kielce).

W VI Liceum Ogólnokształcącym przeprowadzone zostały lekcje gościnne, na których zaprezentowano uczniom najnowsze koncepcje rozwoju miast na świecie (koncepcja Smart City) oraz metody zarządzania, analizy i udostępniania mieszkańcom informacji pochodzących z Miejskiego Systemu Danych Przestrzennych w Kielcach (w tym m. in. Geoportal Kielce, serwis Kielce 4D, serwis Idea Kielce). Lekcje poprowadzili pracownicy Biura "Smart City" (Urząd Miasta Kielce).

Lekcje w szkołach przeprowadzone zostały w ramach realizacji projektu „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Konkursu HUMAN SMART CITIES Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców.

Pomoc Techniczna.png

Powrót na początek strony