„Liczymy się!”, czyli samopis środowisk kulturalno- artystycznych miasta

Trwają przygotowania wniosku aplikacyjnego Kielc do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Do tego ważnego wydarzenia, pragniemy zaangażować mieszkańców, lokalnych artystów, organizacje społeczne i edukacyjne. Już teraz środowiska kultury i sztuki mogą dzielić się swoimi spostrzeżeniami za pośrednictwem ankiety „Liczymy się!”.

Aplikacja Kielc do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029 to m.in. forma ukazania lokalnej różnorodności artystycznej, zaproszenie do jej współtworzenia i podkreślenie znaczenia kultury, jako łącznika międzyludzkiego porozumienia.

To również szansa na przyciągnięcie do Kielc i regionu dodatkowych środków finansowych na rozwój. Opracowywana strategia pozwoli łatwiej sięgnąć po fundusze dostępne na poziomie krajowym, europejskim, stając się narzędziem do rozwoju kultury, sztuki, lokalnych przemysłów kreatywnych.

- Przyłączcie się do nas, aby razem stworzyć niezapomniane wydarzenie kulturalne, które połączy nas z Europą i da nam możliwość wyrażenia naszych twórczych ambicji. Wasze wsparcie i zaangażowanie są nieocenione. Wspólnie zbudujmy program, który pokaże nasze miasto w najlepszym świetle i wydobędzie na powierzchnię naszą pasję do sztuki, literatury, muzyki i wszystkich form wyrazu kulturowego - mówi dr Maciej Zdanowicz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, koordynator projektu Kielce Europejska Stolica Kultury 2029.

Zapraszamy do dzielenia się swoimi propozycjami za pomocą ankiety: https://forms.gle/4dQpK6iMGf9Y9nPz9 

W najbliższym czasie Zespół Roboczy kandydatury Kielc do tytułu ESK 2029 uruchomi kolejne badanie dotyczące satysfakcji mieszkańców z dostępności oferty kulturalno-artystycznej. Wyniki badań posłużą do uzasadnienia istniejących potrzeb, jako punktu wyjścia do opracowania polityki osiągnięcia celu, jakim jest uzyskanie zaszczytnego tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

 

Powrót na początek strony