Liderzy zarządzania mogą kształcić się w Kielcach

psk-widok-2020.jpg
Politechnika Św.

Politechnika Świętokrzyska od nowego roku akademickiego 2022/2023 organizuje unikalne w skali kraju podyplomowe studia z zakresu przywództwa. Studia są adresowane do obecnych i przyszłych menedżerów, liderów, kierowników i koordynatorów zespołów projektowych, działających na różnych szczeblach zarządzania w organizacjach biznesowych, publicznych i non-profit.

Jak zaznacza dr inż. Grzegorz Słoń, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego z Politechniki Świętokrzyskiej, celem studiów „Przywództwo w biznesie” jest zarówno dostarczenie wiedzy, jak i wsparcie rozwoju umiejętności oraz kompetencji osobistych i społecznych kluczowych dla osób sprawujących funkcje zarządcze, a także przygotowanie absolwentów do przewodzenia zespołom w warunkach zmian i pod presją czasu, do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i budowania nowoczesnych organizacji, dbających nie tylko o wykorzystanie potencjału, ale także rozwój i kondycję pracowników.

Wykładowcami kierunku są wysokiej klasy eksperci z kraju i z zagranicy, doświadczeni konsultanci, coachowie, trenerzy biznesu i pracownicy wyższych uczelni, a także menedżerowie i liderzy o znaczących osiągnięciach w zarządzaniu zespołami lub/i firmami m.in: Wiesław Grabowski, Katarzyna Kiliańska, Dorota Nawrotek, Katarzyna Kloskowska-Kustosz, Jarosław Rubin, Wiesława Serkowska, Joanna Rudawska, Henryk Szmidt, Wojciech Zezula i Monika Zubrzycka-Nowak. 

Zdaniem specjalistów, nie ulega wątpliwości, że szeroko rozumiana współpraca pomiędzy uczelniami a biznesem, gospodarką i organizacjami wspierającymi naukę i biznes – to gwarant sukcesu w zakresie innowacyjności i wdrażania ciekawych projektów, rozwiązań czy wynalazków powstających w uczelni.

Politechnika Świętokrzyska nie tylko wspiera rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, ale stanowi równocześnie bazę wykwalifikowanych pracowników dla regionalnego rynku pracy. Oferta edukacyjna uczelni jest bogata i ciągle poszerzana o nowe interesujące kierunki, jednym z ich jest „Przywództwo w biznesie”, czyli unikalne w skali kraju podyplomowe studia z zakresu przywództwa. 

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Powrót na początek strony