Rodzinny festyn profilaktyczny w Parku Miejskim

W najbliższą niedzielę 19 maja w Parku Miejskim odbędzie się festyn profilaktyczny organizowany w ramach XXI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Podczas wydarzenia w godz. 12 - 17 na mieszkańców i gości czekać będzie wiele atrakcji. Dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych z Kielc zaprezentują swoje umiejętności artystyczne i plastyczne. Będą konkursy, tańce integracyjne, malowanie twarzy i wyplatanie kolorowych warkoczyków oraz darmowa wata cukrowa i popcorn.

Ponadto będzie można przekonać się, jak ciężko jest osobie pod wpływem alkoholu przejść po torze przeszkód, nauczyć się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz skorzystać z porad pracowników Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji, Stowarzyszenia MONAR lub Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów RAJ.

W obchody Dni Profilaktyki corocznie włączają się: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Kielce oraz Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Katedra Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Powrót na początek strony