Majówka z kieleckimi seniorami

Na Stadionie Leśnym odbyło się spotkanie integracyjne członków kieleckich Klubów Seniora. Gośćmi wydarzenia byli: zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór, wicemarszałek Renata Janik, dyrektor Kancelarii Prezydenta Sławomir Stachura oraz radny Arkadiusz Ślipikowski.

Spotkaniu towarzyszyła muzyka i poczęstunek, a seniorzy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami z obszaru polityki miasta wobec osób starszych. Wydarzenie zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Powrót na początek strony