Medal za Popularyzację im. K. Ernsta dla Energetycznego Centrum Nauki Industria

Medal za Popularyzację im. Krzysztofa Ernsta jest przyznawany za wybitną działalność popularnonaukową, tj. publikację artykułów lub książek, wykłady poświęcone fizyce, aktywność w Internecie czy też organizację wydarzeń związanych z upowszechnianiem fizyki. Nagroda przyznawana jest dla całego zespołu realizującego działania popularyzatorskie w ramach Roku Mieczysława Wolfkego, który obchodzony był w 2022 roku.

– Ta nagroda to wyjątkowe wyróżnienie dla zespołu ECN, ale także dla wszystkich, którzy swoimi działaniami przyczynili się do popularyzacji nauki i działalności oraz odkryć wybitnego polskiego fizyka Mieczysława Wolfkego – podkreśla Justyna Lichosik, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego.

Rok Mieczysława Wolfkego obchodzony był w 75. rocznicę śmierci tego fizyka, a także w setną rocznicę mianowania go przez Józefa Piłsudskiego profesorem Politechniki Warszawskiej. W ramach obchodów w różnych miejscach w Polsce realizowane były działania popularyzujące dokonania i osiągnięcia naukowe Wolfkego, wśród których należy wymienić wynalezienie telektroskopu do przekazywania obrazów na odległość za pośrednictwem fal elektromagnetycznych, lampy kadmowo-rtęciowej, metody zestalenia helu oraz dwóch odmian ciekłego helu, a także opracowanie podstaw holografii. W ramach przedsięwzięcia odbywały się warsztaty, pokazy, pikniki oraz sympozja.

Energetyczne Centrum Nauki Industria włączyło się w obchody Roku Mieczysława Wolfkego i zostało partnerem wydarzenia. Opracowało warsztaty „Hologram – kreatywna przestrzeń”, podczas których mniejsi i więksi odkrywcy mieli możliwość nie tylko poznania osiągnięć naukowych tego fizyka, ale także sami wykonywali hologram z materiałów, które każdy posiada w biurku. W Energetycznym Ogrodzie Doświadczeń odbył się piknik w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego, podczas którego reprezentanci zaangażowanych w organizację obchodów Roku Mieczysława Wolfkego (Politechniki Warszawskiej oraz Polskiego Towarzystwa Fizycznego) opowiedzieli o postaci i dokonaniach tego znakomitego fizyka. Zaprezentowali pokazy fizyczne, telewizję mechaniczną wg młodzieńczego patentu Wolfkego, a także odbyły się pokazy fizyki sportu i wydolności fizycznej.

– Otrzymane przez nas wyróżnienie jest także docenieniem pracy całego zespołu Energetycznego Centrum Nauki, którego misją jest edukacja poprzez zabawę i samodzielne odkrywanie, pokazywanie odbiorcom już od najmłodszych lat piękna i wyjątkowości nauki. Medal Krzysztofa Ernsta, który otrzymaliśmy, jest także motywacją do dalszego działania i realizowania kolejnych projektów – kończy Justyna Lichosik.

Powrót na początek strony