Miasteczko Rowerowe powstaje przy Szkole Podstawowej nr 33

Obecnie wykonawca prowadzi prace montażowo-budowlane. Edukacyjne Miasteczko Rowerowe ma być nowym terenem rekreacyjnym dla całych rodzin zachęcającym do aktywnego spędzania czasu wolnego. Pełnić będzie funkcje edukacyjną, integracyjną i sportową.

Miejsce będzie ogólnodostępne dla mieszkańców. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 33 i mali mieszkańcy Kielc będą mogli poznawać tutaj przepisy ruchu drogowego. Będzie to także doskonałe miejsce, aby przygotować się do egzaminu na kartę rowerową.

Na terenie Edukacyjnego Miasteczka Rowerowego powstaną ciągi jezdne z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz chodniki. Praktyczną naukę zasad poruszania się po drogach będzie można w bezpieczny sposób trenować na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, skrzyżowaniu równorzędnym oraz skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną. Powstanie odcinek szutrowy, mini przejazd kolejowy, a na drogach zamontowany zostanie próg zwalniający. Oznaczone zostaną zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych.

Teren będzie wyposażony w elementy małej architektury - stojak na rowery, ławkę i kosz na śmieci.

Termin zakończenia robót to 26 września br.

„Edukacyjne Miasteczko Rowerowe” to jedna z małych inwestycji wybrana do realizacji przez kielczan w ramach ubiegłorocznej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Na projekt głos oddało 1046 mieszkańców miasta.

Powrót na początek strony