Miasto chce tworzyć przestrzeń przyjazną wszystkim

W Kielcach opracowane będą Standardy Ulicy Miejskiej. Dokument będzie przewodnikiem dla projektantów jak w miejskiej przestrzeni pogodzić interesy pieszych, rowerzystów, kierowców i zadbać o zieleń.

Od wielu lat w Kielcach mówi się o potrzebie stworzenia standardów infrastruktury rowerowej.

- Od nas jako urzędników wymaga się więcej i chcemy do tego wyzwania podejść w sposób strategiczny. Idziemy krok dalej i przystępujemy w Urzędzie Miasta do prac nad standardami ulicy miejskiej - mówi Agata Wojda, zastępczyni prezydenta Kielc.

Podobny dokument powstał już w Gdańsku. Jest wskazówką dla projektantów jak planować infrastrukturę, aby była przyjazna dla pieszych, rowerzystów, komunikacji miejskiej jak i kierowców.

- Chcemy w Kielcach podzielić ulice na kategorie ze względu na ich charakter, czyli tak zwane sąsiedztwo oraz ich klasę techniczną. Bardzo istotnym elementem będą standardy rowerowe, ale także przyjazna przestrzeń publiczna. Chcemy przy każdej planowanej inwestycji drogowej lub przy remontach uwzględniać elementy zieleni miejskiej i traktować je jako priorytet – mówi wiceprezydentka.

Przy założeniach dokumentu będą pracować urzędnicy z wielu wydziałów Urzędu Miasta i miejskich jednostek oraz różne środowiska m.in. przedstawiciele rowerzystów. Proponowane zapisy będą także szeroko konsultowane z mieszkańcami Kielc. 

- Chcemy, aby był to dokument dobrze przemyślany. Będziemy Państwa zapraszać do współpracy na każdym etapie jego tworzenia – podkreśla Agata Wojda.

Władzom Kielce zależy na stworzeniu takiej infrastruktury rowerowej, aby dwa kółka stały się alternatywą dla samochodów. Ścieżki rowerowe mają być dostępne i bezpieczne, tak aby mieszkańcy mogli dojechać na rowerze do najważniejszych terenów w Kielcach. 

Obecnie w Kielcach realizowane są dwa duże projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej.

- Kończymy już realizację ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jesteśmy już po przetargu i przed podpisaniem umowy na budowę ostatnich dwóch ok. 2-kilometrowych odcinków przy ulicy Krakowskiej - od ul. Pakosz do WDK oraz od ul. Górników Staszicowskich do granicy miasta – informuje Tomasz Zboch, pełnomocnik prezydenta Kielc ds. infrastruktury rowerowej.

W ramach tego projektu wybudowane zostały już ścieżki rowerowe przy ul. Klonowej, Jaworskiego, Orkana i Warszawskiej, al. Solidarności, Wrzosowej oraz na połączeniu ul. Piekoszowskiej i Bernardyńskiej, łącznie 8,49 km.

Drugi duży projekt realizowany w mieście to Kielecki Rower Miejski, który składa się z trzech zadań. W ramach pierwszego powstanie dziewięć odcinków ścieżek rowerowych – łącznie cztery kilometry.

- Drugie zadanie to uruchomienie wypożyczalni rowerów. Wybraliśmy już operatora. Z ramienia miasta będzie nim Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W tej chwili opracowywany jest regulamin wypożyczalni – mówi Tomasz Zboch.

Trzecie zadanie to ustawienie w mieście 200 stojaków dla rowerów i stworzenie dwóch miejsc obsługi rowerzystów – w rejonie Kadzielni i Ogrodu Botanicznego.

Obecnie w Kielcach jest 65 kilometrów miejskiej infrastruktury rowerowej i 4 kilometry, których zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Od ponad roku działa także w Kielcach Zespół ds. polityki rowerowej.

- Zespół ma łączyć różne środowiska – rowerzystów, pieszych i kierowców. Rozmowy nie zawsze są łatwe, ale musimy współpracować – podkreśla prezydent Kielc Bogdan Wenta.

- Udało się już poprawić wiele projektów drogowych związanych z rowerami. Jeżeli w Kielcach zostaną wprowadzone standardy dotyczące infrastruktury to zespół byłby niejako ich strażnikiem i pilnowałby ich wdrożenia – mówi Michał Karoński współorganizator Kieleckiej Masy Krytycznej, które jest członkiem Zespołu ds. polityki rowerowej.

Kielecka Masa Krytyczna od wielu lat organizuje w mieście happeningi w interesie miłośników dwóch kółek. Podobnie jak w ubiegłym roku planuje zorganizować Święto Rowerzysty.

W Kielcach z rowerów korzysta z roku na rok coraz więcej osób. Licznik rowerzystów przy ul. Wiśniowej w ubiegłym roku zanotował 126 tys. przejazdów a ten przy ulicy Warszawskiej 110 tys. przejazdów.

Projekty dotyczące infrastruktury rowerowej realizowane przez Miasto Kielce:

1.  Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej
Wartość całkowita 13 085 289,20  zł, środki UE 8 803 894,78 mln zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), Osi 6 Rozwój miast, Działania 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF. Okres realizacji projektu: IV kw. 2018r. – IV kw. 2021 r.

2.  Kielecki rower miejski
Wartość całkowita projektu wynosi 21 478 866,29 zł, natomiast środki UE (18 257 036,34) i budżet państwa (1 000 000,00) stanowi 19 257 036,34 zł.  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia. Dodatkowy 1,0 mln zł dofinansowania projekt otrzymał z Budżetu Państwa. Okres realizacji projektu: II kw. 2020 r. – IV kw. 2022 r.

 

RPO EFRR.jpg

Powrót na początek strony