Miasto Kielce beneficjentem programu "Cyfrowa Gmina"

Miasto Kielce otrzymało dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Całkowita wartość dofinansowania 100 000 złotych. Dysponentem środków jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.Bez tytułu.pngKrótki opis projektu: W ramach uzyskanego Grantu Gmina Kielce planuje zakup i aktualizację 2 kontrolerów domeny (oprogramowanie serwerowe) Windows Server 2022 oraz zakup licencji dostępowych  – Windows Server 2022 - 1 User CAL dla  312 pracowników Urzędu Miasta Kielce.  Przysługująca kwota grantu pokryje tylko częściowo potrzeby Gminy w tym zakresie - docelowo planowany jest zakup dodatkowych 388 szt. licencji dostępowych CAL, który Gmina pokryje ze środków własnych tak aby w pełni zwiększyć bezpieczeństwo w sieci Urzędu Miasta Kielce.

Cel projektu: Grant zostanie wykorzystany zgodnie z celem V osi priorytetowej POPC, jakim jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Gmina Kielce przeznaczy dofinansowanie na rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo informacji przetwarzanych na jego systemach informatycznych. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Cyfrowa Gmina.jpg

Informator_dla_beneficjentów_CG2-01.jpg

Powrót na początek strony