Miasto Kielce przekaże dotację na wymianę źródeł ciepła

Rada Miasta Kielce na sesji w dniu 11 lutego 2021 r. przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce w latach 2021-2022.

Ochrona środowiska to jedno z ważniejszych elementów składowych zadań Urzędu Miasta Kielce. Miasto wspiera i promuje działania związane z ogólnopojętą ochroną środowiska, które mają upowszechniać wiedze na ten temat. Budowanie potencjału oraz kompetencji w zakresie podejmowania inicjatyw pro-ekologicznych to kluczowy element edukacji lokalnej społeczności. Wzorem lat ubiegłych, od 2014 r. realizujemy program na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych, jak również prowadzimy szereg działań związanych z ochroną powietrza począwszy od najmłodszych mieszkańców miasta.

Wymiana systemu grzewczego oznacza wiele korzyści zarówno dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa, co za tym idzie ochrony środowiska, w którym żyjemy. Dotacje na zmianę systemów grzewczych cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego Miasta. Coraz więcej osób decyduje się na likwidację tzw. "kopciuchów" i instalację nowych systemów ekologicznych. Duży wpływ na decyzję o zmianie kotła ma wsparcie miasta w postaci udzielanych dotacji. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce na lata 2021 i 2022 została zapisana kwota w wysokości 4 mln zł na udzielanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (2 mln zł w 2021 r. oraz 2 mln zł w 2022 r.)

 

Po raz pierwszy dotacja będzie udzielana w kwocie 100% kosztu realizacji Zadania, przy czym maksymalna kwota Dotacji ograniczona będzie do kwoty:

1) 8 000 zł w przypadku zainstalowania ogrzewania gazowego, elektrycznego lub pompy ciepła na jeden Budynek mieszkalny bądź Lokal wyodrębniony.

3) 8 000 zł w przypadku podłączenia Budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej i instalacji w budynku indywidualnego Węzła cieplnego,

4) 40 000 zł w przypadku podłączenia Budynku mieszkalnego wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej i instalacji w budynku Węzła cieplnego.

 

Rozpoczęcie naboru wniosków jest planowane na marzec 2021 r. 

Powrót na początek strony