Miasto otrzymało środki na wyposażenie bibliotek

Miasto Kielce otrzymało dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania w latach 2021 – 2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1675). Dofinansowanie otrzymały placówki wychowania przedszkolnego z Kierunku interwencji 3.1.”Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego”, oraz biblioteki szkolne z Kierunku interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.

 

Wsparciem finansowym zostały objęte następujące placówki:

Lp.

Nazwa szkoły

Przyznana kwota dotacji

1.

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Kielcach

2 400,00

2.

Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Robinsona Crusoe w Kielcach

3 000,00

3.

Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 8 w Kielcach

 3 000,00

4.

Przedszkole Samorządowe nr 13 im. Natalii Machałowej w Kielcach

3 000,00

5.

 

Przedszkole Samorządowe nr 21 w Kielcach

3 000,00

6.

Przedszkole Samorządowe nr 23 w Kielcach

2 400,00

7.

Przedszkole Samorządowe nr 24 w Kielcach

2 400,00

8.

Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 w Kielcach

2 500,00

9.

Przedszkole Samorządowe nr 30 w Kielcach

2 400,00

10.

Przedszkole Samorządowe nr 31 w Kielcach

3 000,00

11.

Przedszkole Samorządowe nr 33 w Kielcach

3 000,00

12.

Przedszkole Samorządowe nr 34 w Kielcach

2 400,00

13.

Przedszkole Samorządowe nr 35 w Kielcach

3 000,00

14.

Przedszkole Samorządowe nr 40 w Kielcach

3 000,00

15.

Przedszkole Samorządowe nr 43 w Kielcach

3 000,00

16.

Przedszkole Samorządowe nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Kielcach

3 000,00

17.

Przedszkole Samorządowe nr 6 w Kielcach

3 000,00

18.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. S. Staszica w Kielcach

12 000,00

19.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach

12 000,00

20.

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Kielcach

12 000,00

21.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach

9 600,00

22.

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Z. Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach

12 000,00

23.

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Machałowej w Kielcach

12 000,00

24.

Szkoła Podstawowa nr 28 w Kielcach

9 600,00

25.

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach

12 000,00

26.

Szkoła Podstawowa nr 37 w Zespole Placówek Szkolno-wychowawczych

4 000,00

27.

Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna im. Karola Wojtyły-papieża Polaka w Kielcach

3 200,00

28.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach- Technikum

12 000,00

29.

Technikum nr 7 w Zespole Szkół Informatycznych im. Gen. Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach

12 000,00

30.

Technikum nr 2 im. Gen. W. Sikorskiego  przy Zespole Szkół Mechanicznych

12 000, 00

31.

Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

12 000,00

32.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach - Technikum

12 000,00

33.

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Kielcach

12 000,00

34.

III Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Kielcach

9 600,00

35.

V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

12 000,00

36.

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach

12     000,00

 

Placówki otrzymały dotacje w wysokości 80% kosztów realizacji programu na zakup książek do bibliotek szkolnych. Wkład finansowy gminy w projekcie wynosi 20% wartości projektu tj. 62 875 zł. Ogólna wartość w kwocie 251 500 zł. Program będzie realizowany :

1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

a)    zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 6 lat, ,
b)    realizację działań promujących czytelnictwo.

2. w odniesieniu do szkół na:

a)    zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
b)    zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
–    zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
–    zakup oprogramowania dla bibliotek,
–    zakup czytników e¬ booków,
–    zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c)    realizację działań promujących czytelnictwo.

Powrót na początek strony