Miasto rozdało dotacje na „gromadzenie deszczówki”

46 wniosków o dopłaty do zatrzymywania wód opadowych i roztopowych wpłynęło do Urzędu Miasta Kielce. Beneficjanci programu już rozpoczęli realizację zadań. 

Nabór wniosków o dofinansowanie do „gromadzenia deszczówki” był prowadzony od 23 czerwca do 30 lipca br. W 2021 r. właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Kielce mogli ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 80 procent kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie więcej niż 2500 zł. W budżecie Miasta  zabezpieczono na ten cel 100 tys. zł.

Do Urzędu Miasta Kielce wpłynęło 46 wniosków o dofinansowanie, z czego 40 wniosków zostało poddanych ocenie, natomiast 6 trafiło na listę rezerwową. Dwa wnioski zostały ocenione negatywnie ze względu na niezgodność z zasadami udzielania dotacji określonymi w „Uchwale w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w 2021 roku na zadania służące ochronie zasobów wodnych i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielce". W związku z tym, dwa kolejne wnioski z listy rezerwowej zostały poddane ocenie i zakwalifikowane do dofinansowania.

Z beneficjentami zostały podpisane umowy i większość osób przystąpiła już do realizacji zadań.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, największym zainteresowaniem cieszy się dofinansowanie do zakupu i montażu zbiorników naziemnych. Kilka wniosków dotyczy również dofinansowania do zakupu i montażu zbiorników podziemnych.

Jeżeli po rozliczeniu dotacji zostanie zwolniona część środków, umożliwiająca zakwalifikowanie kolejnych wniosków z listy rezerwowej – wnioski te zostaną poddane ocenie.

Zgodnie z zapisami uchwały, w miejscu realizacji zadania mogą zostać przeprowadzone oględziny zarówno na etapie rozliczenia dotacji, jak i w okresie trwałości zadania przez okres 3 lat od dnia otrzymania dotacji.
 

Powrót na początek strony