Miasto wspiera młodych i zdolnych

W Domu Środowisk Twórczych odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów studentom pierwszego roku, którzy jako maturzyści uzyskali bardzo dobre wyniki oraz zdecydowali się kontynuować naukę na jednej z kieleckich uczelni wyższych. W roku akademickim 2021/2022 z pomocy finansowej w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce skorzysta 70 osób.

Zawiadomienia o przyznaniu wsparcia w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce wręczyli prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz jego zastępca Marcin Chłodnicki. W uroczystości uczestniczyli także Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK oraz Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk.

Stypendia otrzymało dziś 61 studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz 9 z Politechniki Świętokrzyskiej. Największą grupę, 28 osób stanowią studenci kierunku lekarskiego Collegium Medicum UJK. Wsparcie finansowe adresowane jest do studentów pochodzących zarówno z Kielc, jak i innych miast - również z zagranicy. Większość stypendystów to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, jedna osoba pochodzi z Ukrainy.

- To już trzecia edycja naszego programu stypendialnego, którego celem jest zachęcenie młodych ludzi do studiowania w Kielcach. Chcemy nie tylko przekonać absolwentów do pozostania w swoim rodzinnym mieście, ale również przyciągnąć do stolicy regionu najzdolniejsze osoby  - podkreślił prezydent Kielc. Podczas uroczystości Bogdan Wenta życzył studentom wytrwałości i znakomitych wyników w nauce oraz spełnienia marzeń. - Tworzycie bardzo dużą i kreatywną społeczność, dzięki waszej obecności nasze miasto zyskuje na atrakcyjności - dodał prezydent Kielc.  

- Pragnę wyrazić słowa uznania dla tych młodych ludzi, którzy osiągnęli na maturze bardzo dobre wyniki, co jest jednym z kryteriów tego programu. Życzę im, aby mogli jak najlepiej wykorzystać potencjał naszego miasta i naszych uczelni, które prezentują bardzo wysoki poziom kształcenia. To daje im szansę na zdobycie wymarzonych zawodów, dobrą przyszłość i rozwój osobisty - podkreślił zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki. 

Stypendyści zgodnie przyznawali, że finansowe wsparcie z Urzędu Miasta Kielce przede wszystkim przeznaczą na zakup materiałów dydaktycznych. - Ten program jest dużym bodźcem motywacyjnym dla młodych ludzi, którzy w pierwszym roku studiów zapoznają się z uczelnią i funkcjonowaniem w nowym mieście - powiedziała Martyna Porębska, studentka psychologii na UJK, która pochodzi z okolic Bogorii w województwie świętokrzyskim.

- Zakochałam się w Kielcach od pierwszego spojrzenia. Wybrałam kierunek lekarski, ponieważ uważam, że mogę się w nim sprawdzić, to dla mnie duże wyzwanie - podkreśliła Ewa Barańska, studentka Collegium Medicum UJK, która do Kielc przyjechała z województwa łódzkiego.

Wśród stypendystów jest też wielu kielczan. - Jestem bardzo przywiązany do swojego miasta, tutaj jest mój rodzinny dom i mam wielu przyjaciół. O studiach medycznych myślałem już od wielu lat, a w przyszłości być może wybiorę specjalizację z kardiologii. Stypendium na pewno pomoże mi w zakupie podręczników, które są drogie - powiedział Daniel Glinka, student kierunku lekarskiego UJK.

Miasto Kielce na realizację Międzynarodowego Programu Stypendialnego przeznaczyło w tym roku 315 tysięcy złotych. Stypendia w wysokości 500 złotych miesięcznie będą wypłacane za okres od października do czerwca 2022 roku.

Stypendium przysługuje studentowi, który ma status studenta pierwszego roku uczelni mającej siedzibę w Kielcach, uzyskał z egzaminu maturalnego wynik przynajmniej 78 proc. liczony jako średnia z dwóch wybranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Program skierowany jest również do finalistów i laureatów turnieju lub olimpiady tematycznej oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Powrót na początek strony