Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, z tej okazji Prezydent Kielc Bogdan Wenta kieruje do najstarszych mieszkańców miasta słowa najlepszych życzeń.

Drodzy kielczanie, kochani seniorzy.

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

W ubiegłym roku w październiku wspólnie świętowaliśmy podczas trzydniowego wydarzenia pod nazwą „Kielce Seniorom”. To był niezwykle miły czas, pełen atrakcji dla całych rodzin oraz ciekawych, inspirujących rozmów.

Niestety w czasie pandemii musimy ograniczać bezpośrednie spotkania.

Dlatego tym razem nie osobiście, ale za pośrednictwem mediów elektronicznych, pragnę złożyć wszystkim seniorom gorące życzenia zdrowia i wielu lat życia, wypełnionych radością, szacunkiem i miłością najbliższych.

Dziękujemy za Waszą pracę na rzecz naszego miasta, ojczyzny, swoich rodzin i przyszłych pokoleń.

Niech omijają Państwa troski i smutki dnia codziennego, a życiowy optymizm nigdy nie opuszcza.

Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.

Bogdan Wenta, prezydent Kielc

 


Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, to okazja do życzeń i podziękowań, ale też przypomnienia jak ważna i potrzebna jest mądra polityka senioralna.

Tworzenie dla osób starszych przyjaznych warunków życia oraz rozwój polityki senioralnej, to jedno z ważniejszych działań Miasta Kielce, stąd wiele inicjatyw adresowanych do tej grupy wiekowej. To różnego rodzaju wydarzenia integracyjne, a także wiele form opieki i wspierania aktywności  najstarszych mieszkańców miasta.

  

Kluby Seniora

Jednym z obszarów działań składających się na politykę senioralną jest wpieranie aktywności osób starszych. W różnych rejonach Kielc funkcjonują Kluby Seniora, z ich oferty w 2019 roku korzystało codziennie około 400 seniorów.

Z myślą o najstarszych mieszkańcach miasta powstała strona internetowa - Seniorzy Kielce - www.seniorzy-kielce.eu. Na stronie znajdziemy wiele informacji o działalności kieleckich Klubów Seniora, aktualności oraz wiele wskazówek dotyczacych działań miasta na rzecz osób straszych. Kontakt z redakcją serwisu pod adresem seniorzy@seniorzy-kielce.eu

 

Adresy klubów

•    Klub Seniora, 25-341 Kielce, ul. Św. Stanisława Kostki 4a
•    Filia Klubu Seniora 25-373 Kielce, ul. Stefana Żeromskiego 44
•    Klub Seniora 25-432 Kielce, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 75
•    Klub Seniora, 25-035 Kielce, Al. Legionów 5
•    Filia Klubu Seniora, 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 3
•    Klub Seniora, 25-618 Kielce, ul. Hoża 39
•    Klub Seniora, 25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 23
•    Klubu Seniora, 25-209 Kielce, ul. Tujowa 2
•    Klubu Seniora, 25-405 Kielce, ul. Marii Konopnickiej 5
•    Klub Senior+, 25-750 Kielce, ul. Krzemionkowa 1
•    Klub Senior+, 25-547 Kielce, u. Warszawska 151

 

Do podstawowych zadań Klubów Seniora należy:

1) Rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska seniorów.
2) Aktywizacja i integracja osób starszych poprzez:
•    prowadzenie zajęć w ramach terapii zajęciowej, manualnej i ruchowej,
•    organizowanie spotkań tematycznych,
•    organizowanie wycieczek krajoznawczych i kulturoznawczych,
•    organizowanie działań o charakterze edukacyjnym (np. kursów językowych, komputerowych),
•    organizowanie imprez okolicznościowych,
3) Prowadzenie działań w środowisku lokalnym mających na celu zapobieganie izolacji, separacji i marginalizacji ludzi starszych poprzez:
•    organizowanie wsparcia psychicznego i środowiskowego,
•    kreowanie wizerunku seniorów jako osób czynnych społecznie,
•    podejmowanie działań służących budowaniu więzi międzypokoleniowej oraz promocji wiedzy, doświadczenia i zainteresowań ludzi w podeszłym wieku,
4) Rozwijanie działań o charakterze samopomocowym.

 

Mieszkania chronione

Mieszkania chronione umożliwiają seniorom samodzielne funkcjonowanie oraz integrację za środowiskiem lokalnym. Ze względu na niskie koszty eksploatacyjne mieszkań, rozwiązanie to jest bardziej ekonomiczne niż utrzymanie mieszkańca w domu pomocy społecznej. W mieszkaniu chronionym mogą zamieszkać osoby, które ukończyły 60 rok życia i oczekują na przyznanie lokalu z zasobów miasta. W 2019 roku w 90 mieszkaniach przebywało łącznie 100 osób.

Mieszkania chronione wspierane dla osób starszych i niepełnosprawnych mieszczą się przy ul. Kazimierza Wielkiego 35a i 35b, ul. Leszczyńskiej 37 oraz ul. Jagiellońskiej 76.

 

Rada Seniorów

W skład Kieleckiej Rady Seniorów wchodzi 15 członków. Jej celem, jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce.

Funkcje konsultacyjne oznaczają możliwość opiniowania lokalnych strategii, programów rozwoju, projektów uchwał, podejmowanych przedsięwzięć czy inwestycji. Szczególne znaczenie mają tu te, które wpłyną na jakość życia osób starszych teraz lub w dalszej przyszłości takie jak np. samorządowe programy polityki senioralnej, projekty tzw. Karty Seniora, dające zniżki w punktach usługowych, projekty tworzenia domów opieki czy rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku.

Funkcje doradcze dają Miejskiej Radzie Seniorów możliwość zgłaszania uwag i sugestii do działań gminy Kielce, co jeśli zostaną one uznane za zasadne, może oznaczać wprowadzenie ich w życie. Funkcje inicjatywne Rady dają jej możliwość zgłaszania własnych pomysłów na działania dla osób starszych.

 

Dyżury Kieleckiej Rady Seniorów
•    wtorek w godz. 10:00 – 12:00
•    czwartek w godz. 13:00 – 15:00
•    Adres: Kielce, ul. Kościuszki 25 pok. 9 (MOPR – Rejon Śródmieście)
•    Seniorzy mogą się kontaktować z członkami Rady w różnych sprawach
•    W godzinach dyżurów czynny jest telefon +41 343 35 30

 

Karta Seniora

To kolejne, po Klubach Seniora, mieszkaniach chronionych przedsięwzięcie adresowane w Kielcach do ludzi starszych. Od dwóch lat z Karty Seniora mogą korzystać kielczanie, którzy ukończyli 60 rok życia. Upoważnia ona do korzystanie z wielu rabatów np. w punktach medycznych, kulturalnych czy handlowych w całym kraju oraz zniżek na udział w imprezach biletowanych, których organizatorem jest miejska instytucja kultury czy na wstęp do miejskich obiektów sportowych. Stolica regionu została uhonorowana certyfikatem „Miasto przyjazne seniorom”.

Kartę Seniora można pobrać w Klubach Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. Wymagane jest osobiste stawiennictwo z dokumentem tożsamości.

Lista firm i instytucji honorujących Kartę Seniora znajduje się na stronie Seniorzy Kielce.

 

Taksówka dla seniora

Wizyta u lekarza, załatwienie sprawy w urzędzie, czy odwiedzenie grobu bliskich – dla osób starszych to nierzadko nie lada problem. Od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 w Kielcach kontynuowany będzie program „Taksówka dla seniora”, dzięki któremu osoby samotne z dochodem finansowym nie przekraczającym 300% kryterium dochodowego tj. nie więcej niż 2 103,00 zł, które ukończyły 70 lat i mają trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją miejską, będą mogły skorzystać z bezpłatnych przejazdów.

Z tego udogodnienia seniorzy będą mogli skorzystać dwa razy w miesiącu.

Zgłoszenia przejazdów i odwołania odbywają się za pośrednictwem firmy przewozowej, numer telefonu +48 608 758 985.

Więcej o programie na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

 

Szczepienia przeciw grypie

Miasto Kielce stawia też na profilaktykę zdrowotną najstarszych mieszkańców. Już po raz piętnasty rusza program szczepień przeciw grypie. W ramach programu bezpłatnie zaszczepione mogą być osoby od 55. roku życia, zamieszkałe na terenie Kielc.

Pierwsze szczepionki trafiły już do części przychodni, z którymi miasto zawarło stosowne umowy. W bieżącym roku sytuacja ze względu na pandemię koronawirusa jest wyjątkowa. Umowy na realizację programu zostały podpisane przez Prezydenta Miasta Kielce na kwotę ponad 412 tys. zł, natomiast tylko i wyłącznie od dostępności szczepionki na rynku zależy, ile osób będzie mogło z niego skorzystać.

Mieszkańcy Kielc w pierwszej kolejności powinni skontaktować się z wybraną przychodnią przez telefon. To konieczne, aby upewnić się, czy szczepionka jest dostępna i umówić termin wizyty. W przypadku programu szczepień przeciw grypie nie obowiązuje rejonizacja. Program będzie realizowany przez 16 podmiotów leczniczych (34 przychodnie). W tylu punktach kielczanie będą mogli wykonać szczepienia.

Wykaz telefonów, pod którymi można uzyskać informacje dotyczące programu szczepień przeciw grypie, dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Kielce.

Powrót na początek strony