Miejsca w kieleckich schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych

Okres jesienno-zimowy to wyjątkowo trudny czas dla osób w kryzysie bezdomności. To również czas wzmożonego wsparcia ze strony odpowiednich służb i organizacji pozarządowych. Koordynacją pomocy osobom bezdomnym przebywający na terenie Kielc zajmuje się dział ds. bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który mieści się przy ul. Mielczarskiego 51.

Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny

W Kielcach osoby w kryzysie bezdomności schronienie mogą znaleźć w ogrzewalni i świetlicy w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym przy ulicy Żniwnej 4 prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Tu w sumie jest 50 miejsc. Pod tym samym adresem działa punkt konsultacyjno-streetworkerski oraz punkt interwencji kryzysowej, który dysponuje 24 miejscami. Przy ulicy Żniwnej MOPR dysponuje również pięcioma miejscami w mieszkaniach chronionych.

Ogrzewalnia przy ulicy Żniwnej ma formę placówki tymczasowej i funkcjonuje od godziny 18.00 do godziny 8.00. Natomiast w godzinach od 8.00 do 18.00 działa świetlica dla osób bezdomnych. Do placówki MOPR można dojechać autobusami linii nr 13, 53 i 114. Przyjmowane są również osoby nietrzeźwe. Dyżurują tam sanitariusze, którzy w razie potrzeby udzielą podstawowej opieki medycznej.

Schroniska dla bezdomnych

W schronisku-przytulisku przy ul. Siennej 5 prowadzanym przez Fundację Gospodarczą św. Brata Alberta dla potrzebujących jest 80 miejsc, w tym 30 wykupionych przez miasto.

Miejsca są także m.in. w noclegowni i schronisku dla mężczyzn przy ulicy Żeromskiego 36 a prowadzonym przez Kieleckie Koło Towarzystwa św. Brata Alberta. W noclegowni jest w 20 miejsc, w schronisku 49 łóżek. Natomiast schronisko dla kobiet Caritas Diecezji Kieleckiej przy ulicy Urzędniczej 7 b dysponuje 25 łóżkami.

Na pomoc osobom bezdomnym

Osobom bezdomnym z pomocą przychodzą pracownicy kieleckiego MOPR, strażnicy miejscy i policjanci, którzy monitorują pustostany, parki czy ogródki działkowe. To głównie w takich miejscach osoby bezdomne szukają schronienia przed chłodem.

W okresie jesienno-zimowym szczególnie powinniśmy zwracać uwagę na osoby bezdomne, potrzebujące pomocy. Nasza reakcja może zadecydować o czyimś zdrowiu, a nawet życiu. Wystarczy zadzwonić na numer Straży Miejskiej w Kielcach – 986 lub na numer alarmowy 112.

 

Powrót na początek strony