Miejskie dotacje dla ogrodów działkowych

Rodzinne Ogrody Działkowe, działające w Kielcach mogą uzyskać z budżetu Miasta dotację celową z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi. Dotacja udzielana jest w wysokości 100% kosztów zadania, a wnioski może składać wyłącznie zarząd ogrodu działkowego lub osoby upoważnione do jego reprezentowania.

W budżecie Miasta Kielce na wsparcie inwestycji na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, w 2021 roku zarezerwowano kwotę nie przekraczająca 500 000 zł. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności wpływu i będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Dotacje bedą przyznawane do wyczerpania środków finansowych.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać pisemnie do 7 maja 2021 r. w Urzędzie Miasta Kielce lub przesłać na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce. Decyduje data wpływu wniosku.

Szczegółowe  informacje  dotyczące  udzielania  dotacji  można  uzyskać  w  Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce pod numerem telefonu: 41 36 76 689.

Szczczegółowe informacje oraz wniosek dostępne na stronie: www.um.kielce.pl/ogloszenia

Powrót na początek strony