Mieszkańcy mogą korzystać z solankowych inhalacji na osiedlach

Wraz z początkiem maja uruchomione zostały miejskie tężnie solankowe. Na terenie kieleckich osiedli znajduje się pięć tężni. Z bezpłatnych inhalacji solankowych korzystać można na: osiedlu Barwinek oraz na Bocianku, w Parku Dygasińskiego w rejonie ulicy Kasprowicza, na Ślichowicach przy ul. Kazimierza Wielkiego i w Parku Baranowskim przy ul. Okrężnej i ul. Szczepaniaka.

Tężnie solankowe uruchamiane są okresie sprzyjających warunków atmosferycznych, zazwyczaj jest to czas od początku maja do końca września, kiedy nie występują niskie temperatury i częste opady deszczu.

Kieleckie mini tężnie solankowe działają od 2022 roku. Pierwsze obiekty ustawiono w grudniu 2021 roku na osiedlu Barwinek i między osiedlami Bocianek i Słoneczne Wzgórze, czyli w Parku Dygasińskiego, kolejne we wrześniu 2022 roku. Powstały z inicjatywy mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego, są obiektami ogólnodostępnymi.

Koszt utrzymania tężni w 2023 roku wyniósł 77 768,21 zł. Do obsługi drewnianych konstrukcji Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych zużyło 67 mauzerów po 1000 l solanki.

Inhalacje solankowe mają korzystny wpływ na zdrowie. Przynoszą ulgę w chorobach układu oddechowego, astmie czy alergii. Jednocześnie sprzyjają wyrównaniu ciśnieniu tętniczego krwi, redukcji stresu i odprężeniu.

Powrót na początek strony