Mieszkańcy Słonecznego Wzgórza i Świętokrzyskiego mają już ciepłą wodę

Kieleccy ciepłownicy w nocy z piątku na sobotę przywrócili dostawy ciepłej wody dla Odbiorców w osiedlach Słoneczne Wzgórze i Świętokrzyskie. Przerwa trwała dobę krócej niż pierwotnie planowano.

Mieszkańcy już nad ranem mogli korzystać z ciepłej wody – niezbędne do tego odpowietrzanie systemu i uruchomienie węzłów cieplnych pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach zakończyli około 2 w nocy.

Pięciodniowe niedogodności były związane z przebudową ciepłociągu 2xDN500 wzdłuż ul. Bpa. Jaworskiego. W czasie przerwy prace przy inwestycji były powadzone non stop.

- Teraz podwykonawcy wracają do normalnego trybu pracy. System ciepłowniczy został przebudowany na kilkusetmetrowym odcinku i można nim dostarczać ciepło. Wciąż jednak pozostało wiele robót przy przebudowie komór ciepłowniczych i uporządkowaniu terenu - mówi Anna Niedzielska, rzeczniczka MPEC w Kielcach.

Przebudowa sieci magistralnej DN500, zasilającej w ciepło osiedla Świętokrzyskie i Słoneczne Wzgórze, jest naturalną kontynuacją prac przy zmodernizowanej już sieci magistralnej DN600 przy ul. Warszawskiej. Sieć ciepłownicza w tym rejonie Kielc została wybudowana pod koniec lat 70-tych w przestarzałej technologii kanałowej. Nowa część ciepłociągu jest budowana w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową, pozwalającą na szybką i dokładną lokalizację awarii.

Inwestycję początkowo planowano na 2 lata. Po pierwszych 2 miesiącach robót prowadzonych w czasie lockdownu wykonawcy – konsorcjum kieleckiej firmy SAWOX i rzeszowskiego Presystemu – zadeklarowali jej realizację w ciągu jednego roku. Do jesieni na terenie inwestycji będą prowadzone jeszcze prace przy komorach ciepłowniczych i przywracanie terenu do stanu pierwotnego.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kielce.

Całkowity koszt przebudowy sieci DN500 to 6 mln zł netto.

Powrót na początek strony