Mija termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła muszą złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W Kielcach z obowiązku wywiązało się tylko 57% właścicieli nieruchomości. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie terminu grozi kara grzywny od 500 do 5000 zł.

Za budowę systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

 

Deklarację możemy złożyć na dwa sposoby:

● przez system teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na stronie  www.zone.gunb.gov.pl wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód lub podpis kwalifikowany;

● osobiście lub listownie w Urzędzie Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Niezbędne formularze dostępne są na stronie www.kielce.eu oraz w Biurach Obsługi Interesanta kieleckiego magistratu.

 

Przypominamy, że dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia grożą kary grzywny w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł, jeśli sprawa trafi na drogę sądową.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma na celu poprawę jakości powietrza i walkę ze smogiem poprzez zlokalizowanie przestarzałych pieców i kotłów tzw. „kopciuchów”. Zgodnie z uchwała antysmogową do 1 lipca 2023 roku należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe.

 

0x0_2022-06-08_09:47:23.jpg

Powrót na początek strony