Mikołajki w Winnicy

W dniach 11-13 grudnia 2015 r. z  tradycyjną wizytą w mieście partnerskim Winnica na Ukrainie przebywała kielecka delegacja. Pobyt na Podolu odbywał się według napiętego harmonogramu. W piątek 11 grudnia reprezentanci naszego miasta mieli okazję złożyć życzenia Siergiejowi Morgunow – nowo wybranemu Merowi Winnicy oraz przekazać list gratulacyjny wraz z okazjonalnym upominkiem od Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Kielc. Zwycięzca wyborów, który od wiosny 2014 roku pełnił obowiązki Mera Winnicy oraz piastował funkcję sekretarza Winnickiej Rady Miejskiej otrzymał z rąk radnego Tomasza Boguckiego statuetkę „Wizjonera” wykonaną przez kieleckiego artystę z dwujęzyczną dedykacją brzmiącą: „Patrz z nadzieją w przyszłość Winnicy”. Obdarowany zadeklarował, że przekazany prezent zajmie honorowe miejsce w jego gabinecie. W dalszej kolejności przedstawiciele obu miast podsumowali kielecko-winnickie przedsięwzięcia zrealizowane w 2015 roku oraz nakreślili obszary współpracy na najbliższą przyszłość.

 

Sobotni i niedzielny pobyt na gościnnej ukraińskiej ziemi upłynął przedstawicielom Kielc na spotkaniach z Rodakami z Podola. W Szkole Ogólnokształcącej I-III stopnia Nr 27 w Winnicy, która gościnnie użycza swoich sal dydaktycznych uczniom klas nauczania początkowego Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Konfederacji Polaków Podola, odbyła się przygotowana przez najmłodsze dzieci akademia świąteczna. Milusińscy obdarowani zostali przywiezionymi przez kielczan podręcznikami do nauki języka polskiego w klasach  III i IV. Fundatorem książek były Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne z Warszawy. Nie zabrakło oczywiście słodkości, które przygotowali nie tylko goście z Kielc, ale również Konsulat Generalny RP w Winnicy na czele z Konsulem Tomaszem Olejniczakiem.   Po zakończeniu szkolnych uroczystości delegacja udała się do umiejscowionego po sąsiedzku przedszkola prowadzonego przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na winnickim Tiażyłowie. W placówce odbywają sie lekcje języka polskiego. Dzięki hojności darczyńców z kieleckiej Grupy Edukacyjnej S.A. placówka wzbogaciła się o 100 kompletów podręczników dla 3, 4 i 5-latków. Wdzięczność opiekunów oraz dzieci za ten dar serca była naprawdę ogromna.

 

Niedziela również obfitowała w spotkania z Polakami zamieszkującymi Ukrainę.  Po mszy celebrowanej w języku polskiej w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej odbyło się złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II oraz tablicami: pamiątkową Józefa Piłsudskiego oraz upamiętniającą miejsce pochówku ofiar terroru stalinowskiego drugiej połowy lat 30-tych XX wieku w Parku im. Gorkiego. Następnie delegacja z Kielc oraz członkowie Konfederacji Polaków Podola wzięli udział w koncercie chóru „Kwiat Podola”. Niepowtarzalny świąteczny klimat stworzony przez artystów sprzyjał składaniu życzeń oraz wręczaniu prezentów. Wśród przekazanych podarunków znalazły się m.in. paczki ze słodyczami ufundowane przez PSS „Społem”, opłatki i kartki świąteczne, kalendarze, książki, zabawki oraz wiele innych. Kulminacją niedzieli stał się koncert pn.” „Wigilia Polska” organizowany w Filharmonii Winnickiej przez miejscowy Konsulat Generalny RP.  W spotkaniu wzięli udział artyści oraz reprezentanci mniejszości polskiej z 4 obwodów wchodzących w skład winnickiego okręgu konsularnego, a także najwyższe władze lokalne.

Powrót na początek strony