Milion na dotacje do likwidacji „kopciuchów” na terenie Kielc. Można składać wnioski

Od 7 lutego mieszkańcy Kielc, którzy mają uciążliwe dla środowiska i nieefektywne kotły na paliwa stałe, mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce w 2024 r. Samorząd przeznaczył w tym roku na wsparcie 1 mln zł.

Dotacje mogą otrzymać zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe. Podstawowe warunki, które należy wypełnić to: prawo dysponowania nieruchomością, na której będzie realizowana wymiana źródła ciepła, posiadanie kotła na paliwa stałe i jego trwała likwidacja.

- To dziesiąta edycja programu wsparcia mieszkańców Kielc w inwestycjach mających na celu wymianę źródeł ciepła na bardziej efektywne i ekologiczne. Chodzi nam szczególnie o zachęcenie do likwidacji „kopciuchów”, które mają największy udział w zanieczyszczeniu powietrza na terenie naszego miasta. Tegoroczny nabór wniosków, ze względu na duże zainteresowanie kielczan, jest nieco wcześniejszy niż w ubiegłych latach  – wyjaśnia zastępca Prezydenta Miasta Kielce Kielc Bożena Szczypiór.

Z miejskiej dotacji można sfinansować zakup i montaż nowego źródła ciepła. Maksymalna kwota wsparcia wynosi:

• 40 000 zł - przy podłączeniu do sieci ciepłowniczej, w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego i instalacji w budynku węzła cieplnego;

• 10 000 zł - przy podłączeniu do sieci ciepłowniczej, w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji w budynku węzła cieplnego;

•10 000 zł - przy instalacji indywidualnego gazowego lub elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden lokal wyodrębniony, lub na jeden budynek mieszkalny;

• 16 000 zł -  przy zastosowaniu pompy ciepła w budynku mieszkalnym lub w lokalu wyodrębnionym. 

Zasady udzielania dotacji są szczegółowo opisane w uchwale nr LXXXIX/1711/2024 Rady Miasta Kielce z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce w 2024 oraz w załącznikach do Zarządzenia Prezydenta nr 37/2024 z dn. 2 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce w 2024 roku, które - tak samo, jak wzory wniosków - są dostępne na stronie internetowej www.kielce.eu. Formularze są dostępne także w Biurach Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Kielce, przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce gdzie do 31 października 2024 r. bądź do wyczerpania środków należy składać wnioski o dotacje.

Od 2014 roku w ramach programu dotacyjnego Miasto Kielce dofinansowało likwidację 1069 kopciuchów, przeznaczając na ten cel łącznie prawie 7,5 mln zł. W ubiegłym roku Miasto Kielce udzieliło 73 dotacje na instalacje gazowe i na montaż pomp ciepła – na łączną kwotę 899 890,02 zł.

Niezbędne do złożenia wniosku o dotację informacje i dokumenty można znaleźć na stronie BIP Urzędu Miasta.

Link: https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/ogloszenia-obwieszczenia/energia/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-wymiane-zrodel-ciepla-w-celu-ograniczenia-zanieczyszczen-powietrza-na-terenie-miasta-kielce-w-2024-roku.html 

Powrót na początek strony