Młodzi ludzie z Kielc będą mogli wziąć udział w projekcie „Dziś uczeń – jutro student”

W jego ramach zaplanowano m.in. zajęcia praktyczne na uczelniach wyższych, zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz z języka angielskiego specjalistycznego, pikniki, festiwale czy warsztaty z efektywnego uczenia się. Przedsięwzięcie realizuje Politechnika Świętokrzyska we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. Miasto Kielce jest jednym z partnerów projektu.

Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do kontynuowania edukacji na uczelniach wyższych. Jego realizacja rozpocznie się we wrześniu 2023 r. i potrwa do czerwca 2027 r. Projekt powinien przyczynić się do rozbudzenia wśród uczniów zainteresowania naukami ścisłymi, a także do zniwelowania deficytów wiedzy, utrudniających młodzieży rozpoczęcie nauki na uczelniach technicznych lub na kierunkach matematyczno-przyrodniczych.

- Jest to projekt, który ma wyrównać szanse młodych ludzi, którzy nie mają środków na dodatkowe zajęcia. Będzie mogło z niego skorzystać ponad 9 tys. uczniów przedostatnich i ostatnich klas szkół ponadpodstawowych ze Świętokrzyskiego. Dzięki niemu będą mogli poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w przedmiotach ścisłych – poinformował rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Zbigniew Koruba. – Kieleckie uczelnie są bardzo zainteresowane, aby trafiały do nas bardzo dobrzy kandydaci. To młodzi ludzie są naszą przyszłością. Przebywając w murach naszych uczelni będą mogli się przekonać, że dysponujemy nowoczesnym zapleczem.

- Szacujemy, że z samych Kielc zapotrzebowanie na udział w tym projekcie będzie w granicach około 2 tysięcy osób. Będziemy do tego zachęcać uczennice i uczniów. Jest to szansa dla nich na podnoszenie swoich kompetencji. Dzięki projektowi będą mogły także rozwijać się dwie największe uczelnie w Kielcach, co jest bardzo istotne z perspektywy Miasta – mówił zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki i dodał, że Miasto Kielce ma także swoją ofertę dla najlepszych maturzystów, którzy decydują się studiować na uczelniach w stolicy Świętokrzyskiego. – To Międzynarodowy Program Stypendialny Miasta Kielce, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

Projekt „Dziś uczeń – jutro student” jest pierwszym projektem z nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Dofinansowanie unijne wyniesie ponad 55 mln zł. Umowę na dofinansowanie popisali marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik oraz rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Zbigniew Koruba.

Liderem projektu jest Politechnika Świętokrzyska, ściśle współpracująca z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz z 11 samorządami powiatowymi naszego województwa (partnerami projektu są: Miasto Kielce, Powiat Buski, Powiat Jędrzejowski, Powiat Kazimierski, Powiat Opatowski, Powiat Ostrowiecki, Powiat Pińczowski, Powiat Sandomierski, Powiat Skarżyski, Powiat Starachowicki, Powiat Staszowski).

Powrót na początek strony