Młodzi naukowcy zostali nagrodzeni

Są młodzi, zdolni i kreatywni. Mowa o laureatach konkursu „Młodzi naukowcy - Kielce 2022”, w którym nagrodzeni zostali autorzy najlepszych prac dyplomowych. Nagrody i wyróżnienia wręczyła zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda podczas konferencji podsumowującej projekt pn. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”. Konkurs jest jednym z elementów tego projektu.

Projekt realizowany przez Miasto Kielce w partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Celem konkursu "Młodzi naukowcy" jest promowanie idei inteligentnego rozwoju zrównoważonego Kielc poprzez praktyczną współpracę kieleckich uczelni i samorządu lokalnego oraz zachęcenie studentów, pracowników dydaktycznych i naukowych do podejmowania w swoich pracach tematyki związanej z kreowaniem inteligentnego rozwoju zrównoważonego miasta.

Nagrodzeni absolwenci otrzymali nagrody rzeczowe. Każdy z uczestników konkursu otrzymał dodatkowo Dyplom Pamiątkowy oraz publikację książkową autorstwa Bartłomieja Iwańczaka, QGIS 3.14. Tworzenie i analiza map.

NAGRODY W KATEGORII PRACE LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE

  • Nagroda dla Weroniki Majcher za pracę dyplomową „Inwentaryzacja, ocena stanu i wykorzystanie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w parkach miejskich w Kielcach”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, promotor: dr Grzegorz Wałek. Nagroda rzeczowa: zestaw wysokiej jakości sprzętu turystycznego (namiot, śpiwór, materac samopompujący)
  • Wyróżnienie dla Patrycji Pietrzyk za pracę dyplomową „Przestrzenna analiza aktywności obywatelskiej w ramach budżetu obywatelskiego w Kielcach”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, promotor: dr Grzegorz Wałek. Nagroda rzeczowa: wysokiej jakości sprzęt turystyczny (śpiwór)
  • Nagroda organizatora dla Adriana Ratajskiego za pracę dyplomową „Ocena intensywności antropogenicznego nadsypywania den dolin rzecznych w Kielcach”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, promotor: dr Grzegorz Wałek. Nagroda rzeczowa: smartwatch

NAGRODY W KATEGORII PRACE MAGISTERSKIE

  • Nagroda dla Karoliny Galek za pracę dyplomową „Ocena możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii do interaktywnego oświetlenia tras rowerowych”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr hab. inż. Dariusz Ozimina, prof. PŚk. Nagroda rzeczowa: zestaw wysokiej jakości sprzętu turystycznego (namiot, śpiwór, materac samopompujący)
  • Nagroda dla Dominika Budzianowskiego za pracę dyplomową „Analiza możliwości wykorzystania ujęć wód podziemnych w powiecie kieleckim do celów ciepłowniczych”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr inż. Edyta Nartowska. Nagroda rzeczowa: zestaw wysokiej jakości sprzętu turystycznego (namiot, śpiwór, materac samopompujący).
  • Wyróżnienie dla Wiktora Utkowskiego za pracę dyplomową „Rewitalizacja placu Niepodległości w Kielcach z budową nowego dworca PKP", Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr hab. inż. arch. Dariusz Piotrowicz, prof. PŚk, Nagroda rzeczowa: wysokiej jakości sprzęt turystyczny (śpiwór) 
  • Nagroda organizatora dla Kamila Chwastowskiego za pracę dyplomową „Dostępność transportowa Kielc”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, promotor: prof. dr hab. Wioletta Kamińska, Nagroda rzeczowa: smartwatch.

W ramach podziękowań promotorzy otrzymali pamiątkową publikację książkową: Jonathan F.P. Rose, Dobrze nastrojone miasto. Czego współczesna nauka, pradawne cywilizacje i ludzka natura mogą nas nauczyć o przyszłości życia w miastach. W konkursie mogli wziąć udział absolwenci kieleckich uczelni z lat 2020-2022. Ich pomysły i przedstawione rozwiązania pokazują, że młodzi ludzie chcą mieć swój udział w rozwoju miasta.

Fundusz Spójności POMOC TECHNICZNA.jpg

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19

Powrót na początek strony