Modernizacja boiska treningowego przy ul. Ściegiennego

Rozpoczęła się modernizacja boisk treningowych przy ul. Ściegiennego 8. W ramach projektu zakupiony zostanie także specjalistyczny sprzęt do utrzymania i pielęgnacji sportowych nawierzchni piłkarskich na potrzeby Akademii Piłkarskiej Korony Kielce.

Pierwszy etap inwestycji, czyli demontaż obecnej murawy rozpoczął się we wtorek, 12 września. Wykonawca przewiduje, że proces ten potrwa ok. 2-3 tygodnie. Następnie, po odpowiednim wyprofilowaniu podłoża, rozpocznie się układanie nowej nawierzchni.

Ta będzie różnić się od dotychczasowej, choćby ze względu na wypełnienie. Gumowe zostanie zastąpione korkowym, które ma przyczynić się do poprawy komfortu korzystających z obiektu.

Ponadto wymienione zostanie oświetlenie boiska. Stare lampy energochłonne zastąpią oprawy LED-owe, które umożliwią m.in. regulację poziomu jasności, dostosowując ją do bieżących potrzeb i warunków. Wyremontowane będą również szatnie w hali sportowej obok stadionu, które używane są m.in. przez Akademię.

Projekt przewiduje też modernizację parku maszyn, dzięki czemu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zajmuje się utrzymaniem obiektu, wzbogaci się o nowoczesne urządzenia do pielęgnacji boisk z nawierzchnią sztuczną i naturalną.

Wartość całego zadania pn. „Modernizacja i remont kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń do utrzymania i pielęgnacji sportowych nawierzchni piłkarskich na potrzeby Akademii Piłkarskiej Korony Kielce S.A.” to blisko 3,5 mln zł. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki to prawie 1 mln 668 tys. zł. Pozostałą kwotę stanowi wkład własny Miasta Kielce.

Zakończenie prac przewidziano na 9 listopada br.

Powrót na początek strony