„Moja Elektrownia Wiatrowa”. Trwa nabór do programu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach rozpoczął nabór wniosków do programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”. Program ten adresowany jest do właścicieli budynków lub lokali mieszkalnych i dotyczy wsparcia finansowego na zakup i montaż mikroturbiny wiatrowej i magazynu energii elektrycznej na własne potrzeby.

Budżet programu przewidzianego na lata 2024-2029 wynosi 400 mln zł. W pierwszym naborze przewidziano pulę 50 mln zł. Refinansowane będą inwestycje w przydomowe elektrownie wiatrowe i magazyny energii elektrycznej realizowane od dn. 30.06.2023 r.;

Forma dofinansowania

  • Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną mikroinstalację wiatrową o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW, lecz nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW.
  • Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, lecz nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh.

Pierwszy nabór wniosków potrwa do 16 czerwca 2025 r. (lub do wyczerpania alokacji środków). Wnioski przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (tzw. GWD)

Szczegółowe informacje na https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ 

Powrót na początek strony