Można składać wnioski na zakup preferencyjny pozostałego paliwa stałego

Od 17 maja do 30 czerwca br. lub do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej, można składać wniosek na zakup preferencyjny pozostałego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. Przypominamy, że do zakupu pozostałego paliwa stałego są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Dodatkowo zmiany w ustawie dopuściły możliwość sprzedaży węgla dla uprawnionych do dodatku węglowego mieszkańców z innych gmin niż Kielce. Osoby te są zobowiązane do załączenia razem z wnioskiem zaświadczenia, że został spełniony warunek uprawniający do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatkach węglowych (Dz.U z 2022 r. poz. 1692 i 1967).

Wniosek można pobrać w wersji elektronicznej poniżej (załączniki pod tekstem), a także w wersji papierowej:
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce przy Rynek 1 oraz przy ul. Strycharskiej 6. 

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej, na kancelarii ogólnej Urzędu Miasta w Kielcach Rynek 1 pok. 12 lub
ul. Strycharska 6 pok. 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź elektronicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP opatrzonej podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, dołączając jako załącznik skan wypełnionego wniosku.

Wypełniony wniosek będzie rozpatrzony zgodnie z procedurą sprzedaży końcowej pozostałego paliwa stałego dla gospodarstw domowych i w kolejności daty wpływu do tut. Urzędu do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Cena proponowanego do sprzedaży paliwa stałego wynosi tak jak dotychczas 1.950 zł za tonę (bez względu na rodzaj sortymentu).

Nowe przepisy zniosły dotychczas obowiązujący limit 3 ton na gospodarstwo domowe. Aktualnie można kupić węgiel od gminy w dowolnie wybranej przez siebie ilości, bez względu na wcześniejsze zakupy po cenie preferencyjnej.

Załączniki:

Powrót na początek strony