Myśliwi Kielecczyzny dla Ukrainy

Kwotę 80 tysięcy złotych przekazał władzom Miasta Kielce Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Kielcach, na pomoc dla Winnicy i obwodu winnickiego, jako wieloletnich partnerów Miasta Kielce oraz województwa świętokrzyskiego.

Symboliczny czek na kwotę 80 tys. zł. wręczył dziś prezydentowi Kielc Bogdanowi Wencie Jarosław Mikołajczyk przewodniczący Zarządu Okręgowego Łowczy Okręgowy oraz członkowie Zarządu Okręgowego Janusz Mazur i Andrzej Jakubczak.

Zbiórkę na rzecz Ukrainy Polski Związek Łowiecki rozpoczął już na początku marca, zachęcając do udziału w inicjatywie koła łowieckie z całego kraju.

Jak zaznaczył przewodniczący Zarządu Okręgowego w Kielcach Jarosław Mikołajczyk, myśliwi świętokrzyscy już na początku wojny w Ukrainie postanowili włączyć się w pomoc i odpowiedzieć na apel, jaki wystosował prezydent Kielc i mer Winnicy. - Przeprowadziliśmy zbiórkę wśród kół łowieckich, na 86 kół zrzeszonych w naszym związku 55 odpowiedziało pozytywnie, dzięki czemu zebraliśmy kwotę ponad 70 tys. złotych, a następnie jako Zarząd Okręgowy podjęliśmy uchwałę, że dopełnimy tę kwotę do równych 80 tysięcy - mówił Jarosław Mikołajczyk. - Cieszymy się, że możemy pomóc naszym sąsiadom z Winnicy, dokładając naszą cegiełkę i pokazując tym samym, jak zaangażowani i wrażliwi potrafią być myśliwi, którzy tak często są negatywnie postrzegani przez społeczeństwo - dodał.  

Wsparcie finansowe to nie jedyna forma pomocy realizowanej na rzecz Ukrainy przez koła łowieckie ze świętokrzyskiego. Myśliwi przekazywali również dary rzeczowe w tym specjalistyczną odzież i sprzęt, przede wszystkim dla wojska.  

Powrót na początek strony