Na Solnej pojawiły się nowe drzewa i krzewy

Klony i kilkaset róż. Na ulicy Solnej zakończyły się prace związane z nasadzeniami zieleni. Roślinność posadzono po południowej stronie ulicy, przylegającej do Parku Miejskiego.

W ubiegłym roku miasto wykonało remont chodnika przy ul. Solnej, a przy okazji poszerzony został pas zieleni, tak aby umożliwić posadzenie drzew. W ramach zagospodarowania południowej strony ulicy jesienią w tym roku posadzonych zostało 12 klonów pospolitych. Jest to odmiana o węższych koronach niż zwykła forma. Projekt przewidywał też zastąpienie trawnika krzewami. W pasie zieleni posadzonych zostało kilkaset niskich róż okrywowych, wybrano odmianę „Short Track”. Ze względu na to, że centrum Kielc jest obszarem wpisanym do rejestru zabytków, projekt został uzgodniony ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Koncepcja nasadzeń przy ul. Solnej powstała w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce.

Powrót na początek strony