Nabór do żłobków samorządowych

Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie https://nabor.edukielce.pl. Oparty jest on o kryteria naboru określone w Ustawie z dn. 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w statutach i regulaminach organizacyjnych żłobków.

 

UWAGA! W trakcie rekrutacji można wybrać tylko jeden żłobek.

 

Wszelkie zasady, kryteria oraz niezbędne dokumenty potrzebne w procesie naboru dostępne są pod adresem http://www.um.kielce.pl/naborzlobki/

 

Harmonogram rekrutacji przewiduje następujące etapy:

od 15 kwietnia do 28 kwietnia –  Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do żłobka potwierdzają chęć kontynuacji opieki żłobkowej w następnym roku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na druku pobranym bezpośrednio w żłobku.

30 kwietnia – aktualizacja systemu rekrutacyjnego o dane zawierające zwolnione i nowe miejsca w żłobkach oraz aktualne grupy.

od 20 maja do 27 maja – weryfikacja złożonych wniosków, wstrzymana możliwość składania i edytowania wniosków. W tym czasie wszystkie zarejestrowane wnioski będą uczestniczyły w kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września.

28 maja godz. 14:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji, poprzez wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i nie przyjętych oraz możliwość sprawdzenia w systemie statusu wniosku po zalogowaniu się na swoje konto.

od 7 czerwca do 18 czerwca – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci przyjętych mają obowiązek potwierdzenia woli korzystania z opieki w żłobku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na druku pobranym z systemu lub bezpośrednio w żłobku.

UWAGA! Brak potwierdzenia w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

 

Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci umieszczonych na liście oczekujących zobowiązani są do potwierdzania chęci rekrutacji do żłobka w terminach:

- 2-16 listopad

- 1-15 luty

 

Potwierdzenia można dokonać osobiście poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia (druk do pobrania z systemu lub bezpośrednio w żłobku) lub na adres email żłobka. Brak potwierdzenia skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.

Powrót na początek strony