Nabór uzupełniający kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027

Rada Miasta Kielce na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.

Zgodnie z wnioskiem Rada Miasta Kielce dokona wyboru 2 ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach do orzekania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Urzędzie Miasta Kielce, Rynek 1, w pokoju nr 139 w godzinach 8.00-15.00.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 19 stycznia 2024 roku.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Informacja dotycząca naboru uzupełniającego kandydatów na ławników.pdf PDF 388.52 KB
2. Wzory oświadczeń kandydata na ławnika.pdf PDF 172.86 KB
3. Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf PDF 283.07 KB
4. Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika.pdf PDF 160.95 KB
Powrót na początek strony