Nabór wniosków do 5. edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego

O granty mogą się starać organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z Kielc i województwa świętokrzyskiego. Nabór potrwa od 9 do 31 maja 2024 r. Do podziału są 462 tys. zł. W środę, 9 maja w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie na temat możliwości pozyskiwania środków z udziałem Michała Brauna, dyr. Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Gościem wydarzenia była prezydentka Kielc Agata Wojda.

Świętokrzyski Fundusz Lokalny jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

- Poza grantami ogólnopolskimi Instytut wybrał także operatorów, którym powierzono zadanie wspierania małych, lokalnych inicjatyw przez najbliższe trzy lata. W regionie świętokrzyskim została nim Fundacja imienia Stefana Artwińskiego. To właśnie do niej mieszkańcy mogą zwracać się o wsparcie. To nie tylko organizacje pozarządowe, ale też grupy nieformalne, jak samorządy uczniowskie, studenckie, grupy, które działają na małym terenie i nie są zarejestrowane – mówił Michał Braun, dyr. NIW-CRSO. Dodał, że granty nie są wysokie, ale mogą wesprzeć mieszkańców w działaniu na rzecz wspólnot lokalnych. – Bardzo często dla takich grup jest to pierwszy krok rozwoju aktywności społecznej, aby w późniejszym czasie sięgać po systemowe granty, także z Instytutu Wolności – podkreślił.

W przypadku młodych organizacji wsparcie finansowe wynosi od 2000 do 6000 złotych, natomiast grup nieformalnych od 2000 do 5000 złotych. Wniosek należy złożyć za pomocą generatora wniosków on-line. Szczegóły oraz regulamin Funduszu dostępne są na stronie https://www.swietokrzyskiegranty.pl.

- W dotychczasowych czterech edycjach udało się dofinansować 375 rożnego typu inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe na terenie województwa świętokrzyskiego. Były to zarówno warsztaty, szkolenia, jak i zawody sportowe, akcje charytatywne i ekologiczne – poinformował Kamil Kołbuc, Prezes Zarządu Fundacji imienia Stefana Artwińskiego.

Podczas spotkania w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda świętokrzyski Józef Bryk zapewnił, że urząd będzie wspierał trzeci sektor.

- W naszych działaniach jesteście Państwo równorzędnym partnerem. Nieustannie oferujemy Wam naszą pomoc i wsparcie – powiedział wojewoda świętokrzyski.

Pełnomocnik wojewody świętokrzyskiego ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Michał Piasecki zaznaczył, że instytucje publiczne – rządowe jak i samorządowe -  powinny być realnym partnerem dla organizacji pozarządowych, a nie tylko urzędami do których składa się wnioski.

- Taki mechanizm udało się wypracować w Kielcach. Jego owocem jest powstanie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wojska Polskiego. Na sali jest wiele specjalistek i specjalistów z różnorodnych branż – charytatywnej, gospodarczej, rozwojowej, infrastrukturalnej, edukacyjnej czy kulturalnej. Strona rządowa i samorządowa powinna czerpać z Waszego doświadczenia i kompetencji – powiedział Michał Piasecki.

- Organizacje pozarządowe mają niesamowity walor wrażliwości społecznej, ponieważ są najbliżej ludzi. Ich doświadczenie to umiejętność diagnozy pomocy czy rozwijania współpracy. Chciałabym, aby w Kielcach nie tylko Centrum Organizacji Pozarządowych, ale kilka innych miejsc i obszarów były w tym zakresie rozwijane. Bardzo cieszę się z takich spotkań, jak to dzisiejsze, bo one pokazują skąd, także kieleckie organizacje pozarządowe, mogą czerpać środki zewnętrzne, żeby rozwijać swoją działalność i poszerzać zakres funkcjonowania – powiedziała prezydentka Kielc Agata Wojda.

Miasto Kielce co roku zleca do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadania publiczne m.in. w zakresie ekologii czy wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Co roku także promuje i zachęca mieszkańców do przekazywania organizacjom pożytku publicznego 1,5% podatku.  

Powrót na początek strony