Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

W piątek, 1 września, w Sali Konferencyjnej im. Stefana Artwińskiego odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kielce. Początek obrad zaplanowano na godzinę 16:00.

OGLĄDAJ SESJĘ RADY MIASTA NA ŻYWO

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały dotyczącej lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym w Kielcach przy ul. Zbożowej na działkach nr ewidencyjny 261/3, 261/6 obręb 0011” - procedura wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t .j. Dz. U. 2021 r. poz. 1538 ze zm.).
4. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony