Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kielce

W środę 13 grudnia w sali posiedzeń Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kielce zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 grudnia 2023 r., zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

OGLĄDAJ SESJĘ RADY MIASTA NA ŻYWO

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miasta Kielce.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

4. Podjęcie uchwały nr 1 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045.

5. Podjęcie uchwały nr 1 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok.

6. Podjęcie uchwały nr 2 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045.

7. Podjęcie uchwały nr 2 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok.

8. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony