Nagrodzeni za bezinteresowną pomoc m.in. w związku z konfliktem w Ukrainie

Po raz 20. przyznano Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce” za szlachetną i bezinteresowną działalność na rzecz mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Podczas uroczystej gali w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim laureaci otrzymali statuetki oraz dyplomy. Wśród nominowanym do tegorocznej nagrody „Czyste Serce” była m.in. Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc.

Nagroda jest hołdem dla Marka Kotańskiego, twórcy „Monaru” i założyciela Ruchu Czystych Serc i odwołuje się do idei dobra i solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy. W tym roku została przyznana w czterech kategoriach: „Instytucja”, „Organizacja pozarządowa”, „Osoba fizyczna”, „Pomoc uchodźcom w związku z konfliktem w Ukrainie”.

W pierwszej z kategorii statuetkę „Czystego Serca” otrzymał Klasztor Ojców Franciszkanów w Chęcinach, który prowadzi Ośrodek Leczenia Uzależnień „San Damiano”, hostel „Rivotorto” oraz hostel „Wspólnota”. Założono także Stowarzyszenie PADRE (Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja), które skupia wokół siebie ludzi młodych, którzy chcą pomagać będącym w trudnej sytuacji życiowej.

W kategorii „Organizacja pozarządowa” nagrodę wojewody otrzymało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Kielcach, którego misją jest troska o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie, wspieranie rodzin we wszystkich obszarach życie i sytuacjach, zwłaszcza ich gotowości niesienia pomocy innym. Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Wczesnej Interwencji w Kielcach.

Laureatem nagrody w kategorii „Osoba fizyczna” została Edyta Molo, która pracuje w pomocy społecznej od 1992 r. Działa na rzecz różnych grup społecznych: dzieci, rodzin borykających się z trudnościami, osób bezdomnych, starszych, chorych, niepełnoprawnych czy dotkniętych uzależnieniami. Jest także animatorem społeczności lokalnej – jako pomysłodawczyni i współrealizatorka wielu projektów służących mieszkańcom regionu.

Dwie statuetki „Czystego Serca” wręczył wojewoda, dziękując za pomoc uchodźcom w związku z konfliktem w Ukrainie. Nagrody otrzymali: gmina Sędziszów oraz Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach, Sandomierzu i Ostrowcu Świętokrzyskim.

Od początku wojny w Ukrainie gmina Sędziszów przygotowała się do pomocy. Nawiązana została współpraca z ośrodkami zdrowia, hotelami, pensjonatami, OSP. Dwa ośrodki z terenu gminy przyjmowały uchodźców. W Sędziszowie został wyznaczony punkt relokacji uchodźców, w związku z przebiegającą linią szerokotorową - przez punkt relokacji przeszło kilka tysięcy uchodźców z Ukrainy, którym zapewniono miejsce do wypoczynku, wyżywienie do momentu przetransportowania do miejsca zakwaterowania. Gmina zorganizowała także koncert, zbiórki finansowe oraz żywności.

Z kolei Grupy Ratownictwa PCK w Kielcach, Sandomierzu i Ostrowcu Świętokrzyskim od połowy kwietnia tego roku pełnią całodobowe dyżury w punkcie recepcyjno-informacyjnym, gdzie udzielają pomocy humanitarnej oraz medycznej przebywającym na ukraińskiej granicy uchodźcom. Pomagają dotrzeć do miejsc tymczasowego zakwaterowania, udzielają wsparcia psychologicznego. Pomagali również przy ewakuacji chorych onkologicznie dzieci.

Powrót na początek strony