Nagrodzono laureatów konkursu profilaktycznego

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach nagrodziło laureatów konkursu profilaktycznego organizowanego w ramach kampanii „W-rzuć to”. W wydarzeniu udział wziął zastępca prezydenta Kielc Marcin Różycki.

Konkurs polegał na wykonaniu filmu lub prezentacji multimedialnej zachęcającej do przeciwdziałania uzależnieniom, agresji, cyberprzemocy, hejtowi i mowie nienawiści. Najciekawsze z nich zostały zamieszczone na stronie www.scpie.kielce.eu oraz w mediach społecznościowych.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie kieleckich szkół ponadpodstawowych.

 

Nagrodzeni to:

 

Miejsce I (215 pkt.)

Autorzy: Igor Nalewajko, Ewelina Sidło

Szkoła: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

 

Miejsce II (211,51 pkt)

Autorzy: Błażej Brodziński, Miłosz Czerwaty

Szkoła: Liceum im. Jadwigi Królowej w Kielcach

Kategoria - Przeciwdziałanie uzależnieniom

 

Miejsce III (164,63)

Autorzy: Konrad Raus, Aleksander Raus

Szkoła: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach ul. Langiewicza 18

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

 

Wyróżnienie (150,41)

Autorzy: Kamil Łazarski, Piotr Gołąb

Szkoła: VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu, przeciwdziałanie uzależnieniom

 

Szczególne podziękowania za udział i zaangażowanie zależą się również pozostałym osobom zakwalifikowanym do II etapu Konkursu.

 

Miejsce V

Autorzy: Arkadiusz Równicki, Mateusz Banaś

Szkoła: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

 

Miejsce VI

Autorzy: Paweł Włodarczyk, Maciej Sobczyk

Szkoła: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ w Kielcach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

 

Miejsce VII

Autorzy: Amelia Sałek, Wiktoria D’Antonio

Szkoła: II LO im Jana Śniadeckiego w Kielcach, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

Współorganizatorem konkursu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach.

Powrót na początek strony