Nauka zawodu w Ogrodzie Botanicznym

Nauka zawodu ogrodnika, terapia i możliwość obcowania z przyrodą. Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych w Kielcach rozpoczną praktyki w Ogrodzie Botanicznym.

Umowę w tej sprawie podpisali dziś dyrektor Geonatury Kielce Mirosław Hejduk oraz Grzegorz Czapla, dyr. Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych w Kielcach, działającej przy ul. Szkolnej 29. W wydarzeniu uczestniczyli zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki oraz uczniowie i nauczyciele placówki.

Współpraca pomiędzy Ogrodem Botanicznym, a szkołą będzie polegać na organizacji praktyk wspomaganych dla uczniów klas Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Kielcach. Uczniowie, będą mogli się uczyć urządzania terenów zielonych pod okiem zarówno swoich nauczycieli, jaki i pracowników Ogrodu Botanicznego.

- Pomysł powstał trochę spontanicznie i po moich obserwacjach. To są wspaniałe dzieciaki, które w swojej szkole mają zajęcia przysposabiające do pracy z bardzo pokrewnej dziedziny czyli urządzania terenów zielonych, dlatego zaprosiliśmy szkołę do współpracy. Tym bardziej, że chyba nie ma lepszego miejsca do prowadzenia takich praktyk niż nasz jedenastohektarowy ogród – podkreślił Mirosław Hejduk dyrektor Geonatury Kielce.

Bezpłatne praktyki wspomagane będą realizowane dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w formie grupowej. Umowa została zawarta na czas określony od 1.06. do 30.06.2022 roku.

- Ta umowa daje nam możliwość wyjścia z uczniami poza teren szkoły, gdzie wcześniej nabyte umiejętności, będą mogli zrealizować na terenie prawdziwego zakładu pracy – powiedział Grzegorz Czapla, dyr. Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych w Kielcach.

- Przygotowujemy uczniów do radzenia sobie na rynku pracy. Staramy się, aby nabywali takich umiejętności, które przydadzą się im później w życiu. Ta umowa daje im na to szansę, że będą mogli sprawdzić się nie tylko w szkolnym ogrodzie, ale również tutaj, gdzie będą mogli normalnie pracować – podkreśliła Dorota Stradomska-Wrońska, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych w Kielcach.

- Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł. Chciałbym pogratulować dyrektorom, którzy zainicjowali tę współpracę, bo ona będzie korzystna przede wszystkim dla uczniów. Ten pomysł to nowość w Kielcach, myślę, że będzie to jakiś przykład do naśladowania być może dla innych szkół, do czego też oczywiście będziemy zachęcać – powiedział Marcin Chłodnicki zastępca prezydenta Kielc.   

To pierwsza tego typu umowa o współpracy podpisana pomiędzy Geonaturą Kielce Ogrodem Botanicznym, a placówką szkolną. Choć jak zapewnia dyrektor Mirosław Hejduk w planach jest poszerzenie oferty edukacyjnej Geonatury Kielc oraz różnego rodzaju działania promocyjne, w które chcą się zaangażować niektóre kieleckie placówki kulturalne oraz  Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.

Powrót na początek strony