Nie żyje Maciej Lis, współzałożyciel Związku Sybiraków w Kielcach

W dniu 19 lutego br. zmarł Maciej Lis - Sybirak,  współzałożyciel i wieloletni wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Kielcach, przewodniczący Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych, miał 85 lat.

Maciej Lis był współorganizatorem licznych działań zmierzających do zachowania pamięci o zesłańcach na Sybir oraz pamięci o Związku Sybiraków. Od wielu lat był współorganizatorem i prowadzącym uroczystości z okazji kolejnych rocznic I, II i III wywózek na Sybir, wybuchu wojny i jej zakończenia.

W 1995 r. był współorganizatorem Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, która jest reprezentantem wszystkich organizacji kombatanckich z terenu województwa świętokrzyskiego. Trzykrotnie był jej przewodniczącym. Od 2009 r. do 2017 r. pełnił ponownie funkcję przewodniczącego.

W 2017 r. był inicjatorem powołania Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych z okresu II wojny światowej – organu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, którego został przewodniczącym. Jego podstawowym dążeniem w tej działalności była integracja środowisk kombatanckich i osób represjonowanych. Był także współtwórcą „Świętokrzyskiego Programu Szpitale i Przychodnie Przyjazne Kombatantom”. 

Maciej Lis, jako kielczanin, Sybirak i człowiek wielu pasji zyskał sobie wielkie uznanie i szacunek środowisk inwalidów wojennych, kombatantów i osób represjonowanych oraz ludzi, którzy działają na rzecz ochrony przyrody, środowiska, dziedzictwa kulturowego i turystyki w Kielcach, regionie i kraju.

Autor wspomnień z okresu pobytu na Syberii pt. "Dziecko szczęścia", a także redaktor wspomnień swojego ojca pt. "Przez cztery wojny".

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zesłańców Sybiru, Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego oraz licznymi odznaczeniami kombatanckimi i społecznymi.

Powrót na początek strony