Niedługo start Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego

W czwartek (18 marca) Rada Miasta Kielce przyjęła Uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego wraz z Regulaminem Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

W porównaniu do ubiegłorocznego Regulaminu wniesiono kilka istotnych zmian:
1) uchwała jest wieloletnia, co skróci termin rozpoczęcia procedury w latach kolejnych,
2) na projekty objęte Kieleckim Budżetem Obywatelskim na 2022 rok przeznaczono kwotę 7 800 000 zł (na rok 2021 kwota zaplanowana na projekty wyniosła  7 750 000 zł) ,
3) zwiększono  maksymalną wartość projektów inwestycyjnych małych do kwoty 200 000 zł (w 2020 r. była to kwota  150 000 zł),
4) wprowadzono nową kategorię projektów - „projekty zielone” przez co rozumie się podejmowanie działań zmierzających do stworzenia atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zieleni,
5) formularz korekty projektu zastąpiono zgodą wnioskodawcy na dokonanie zmian w projekcie,
6) w ramach 1 głosu mieszkaniec będzie mógł zagłosować na: 1 projekt inwestycyjny duży, 2 projekty „zielone”, 3 projekty inwestycyjne małe, 4 projekty nieinwestycyjne.

Czekamy na wejście w życie uchwały, które nastąpi 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Po tym terminie  na stronie www.bo.kielce.eu  zostanie opublikowany szczegółowy harmonogram realizacji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego zawierający terminy: zgłaszania projektów, ich publikacji, weryfikacji, publikacji list projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie, odwołań składanych w przypadku projektów ocenionych negatywnie, publikacji listy projektów dopuszczonych do głosowania, przeprowadzenia głosowania i ogłoszenia wyników.

Jednocześnie przypominamy o trwającym głosowaniu na logo Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Termin głosowania upływa 28 marca.

Aby zagłosować należy wejść na stronęhttps://wypowiedzsie.kielce.eu/wypowiedzsie-logo-kbo, wybrać projekt logo, wpisać adres e-mail, na który głosujący otrzyma link potwierdzający oddanie głosu. Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos.

Powrót na początek strony