Nieodpłatna pomoc prawna na odległość

W związku z zagrożeniem Covid-19 Prezydent Miasta Kielce podjął decyzję o udzielaniu  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków komunikacji na odległość ( telefon, mail, komunikator internetowy, wideo rozmowa itp).

Decyzja obowiązuje od 16 do 31 marca 2020 r.

Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres rejestracjanpp@um.kielce.pl skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Po przesłaniu wniosku należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady przez pracownika urzędu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 41 36 76 703 lub 41 36 76 400.

Powrót na początek strony