Nowe oblicze parku Dolina Silnicy - wypowiedz się

Dolina Silnicy.jpg
fot. Patryk Ptak

Więcej zieleni, rozbudowana infrastruktura rowerowa czy może strefy wypoczynku. Do 31 października trwają konsultacje społeczne dotyczace zagospodarowania parku miejskiego Dolina Silnicy na odcinku od al. IX Wieków Kielc do ulicy Jesionowej. Sugestie mieszkańców pomogą projektantom w opracowaniu planu zmian.

Park Dolina Silnicy, to 15-hektarowa zielona przestrzeń w centrum Kielc w całości objęta formą ochrony przyrody w postaci obszaru chronionego krajobrazu. Przede wszystkim zakazana jest zmiana stosunków wodnych, rzeźby terenu, wycinka drzew i krzewów oraz lokalizacja obiektów budowlanych w odległości 100 m od linii brzegowej rzeki.

Ponadto duża powierzchnia doliny jest obszarem zalewowym, którego zagospodarowanie także należy realizować z uwzględnieniem cyklicznych zniszczeń. Powyższe ograniczenia nie powodują jednak, że nie można stworzyć w najbliższym czasie „zielonego raju” w środku miasta.

- Dolina Silnicy to zielony kręgosłup naszego miasta, zmiany w tej okolicy to jedna z priorytetowych „zielonych” inwestycji w mieście. Oczywiście jej realizacja będzie uzależniona od wielu czynników, chcemy się do niej solidnie przygotować i wcześniej zapytać kielczan o to jakich zmian oczekują. Zachęcamy wszystkich do wypełnienia ankiety, która jest anonimowa – podkreśla zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda.

 

Urząd Miasta Kielce przygotował ankietę, która będzie dostępna dla mieszkańców w różnych formach:

  • ankieta elektroniczna dostępna jest na stronie IDEA KIELCE - www.idea.kielce.eu/konsultacje do 17 października 2021 r.
  • ankiety można również przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: artur.hajdorowicz@um.kielce.pl do 31 października 2021 r.
  • ankiety w formie papierowej będzie można wypełnić we wszystkich klubach seniora na terenie Kielc przez cały czas trwania konsultacji.

 

Informacje przekazane przez kielczan będą służyć do opracowania wytycznych i programu funkcjonalno-użytkowego dla zaprojektowania i realizacji parku.

Powrót na początek strony