Nowe pracownie w CK Technik

Uczniowie będą zdobywać praktyczne umiejętności. Pracownia robotyki oraz dwie pracownie mechatroniki powstały w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach.

W uroczystym otwarciu pracowni wzięli udział prezydent Kielc Bogdan Wenta, zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik oraz prezes firmy Pneumatic Comlex Piotr Osojca.

- Partnerem pracowni robotyki jest firma Pneumatic Complex. Uruchomiliśmy także dwie pracownie mechatroniki, z których już korzystają uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach. Są to bardzo przyszłościowe kierunki, dlatego zrobiliśmy wszystko, żeby uruchomić takie pracownie. Zapraszamy do współpracy wszystkie szkoły, które kształcą w takim zakresie – mówiła Ilona Calicka, dyr. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach.

Firma Pneumatic Complex dostarczyła do pracowni robotyki wyposażenie.

- Na dwóch stanowiskach dydaktycznych uczniowie będą mogli symulować procesy jakie odbywają się w zakładach produkcyjnych. Są to stanowiska typowego przenoszenia „tippen place” czy paletyzacji, to procesy występujące w dużym stopni w naszych zakładach produkcyjnych – wyjaśnia Piotr Osojca, współwłaściciel Pneumatic Complex.

W czasie wydarzenia prezydent Kielc Bogdan Wenta i prezes firmy Pneumatic Complex Piotr Osojca podpisali umowę o partnerstwie.

- Strategia rozwoju Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wymaga współpracy z biznesem. Pneumatic Complex to kolejny partner, który pokazuje młodym ludziom możliwości rozwoju i potrzeby kielekciego oraz świętokrzyskiego rynku pracy – mówił prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Zdaniem zastępcy prezydenta Kielc Marcina Chłodnickiego firmy mogą współpracować z Centrum Kształcenia Zawodowego lub ze szkołami branżowymi, aby uczeń kończący szkołę był przygotowany do pracy w konkretnym przedsiębiorstwie czy nawet na konkretnym stanowisku.

- Kształcenie zawodowe ma zupełnie inny wymiar niż jeszcze 30-40 lat temu. Teraz są to stanowiska, które dają możliwość bardzo dobrze płatnej pracy, ale także rozwoju kariery zawodowej. To również prestiż, bo są to zawody nowoczesne i wybiegające w przyszłość – podkreślał zastępca prezydenta Marcin Chłodnicki.

- Oczekujemy, że młodzież będzie chciała zostać w województwie świętokrzyskim po skończeniu szkoły i pracować w naszych firmach. Zapotrzebowanie na pracowników jest bardzo duże – mówił Piotr Osojca.

Prezydent Kielc Bogdan Wenta zaznaczył także, że dla rozwoju Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach bardzo ważna jest współpraca między samorządem Kielc a samorządem województwa świętokrzyskiego.

- Dlatego bardzo dziękuję za dotychczasowe wsparcie i liczę na dalszą tak dobrą współpracę – powiedział prezydent Kielc.

- Miasto Kielce doskonale wykorzystywało przez ostatnie lata środki unijne na szkolnictwo branżowe. To 35 mln zł, które były wsparciem dla uczniów, ale też nauczycieli. W nowej perspektywie finansowej na szkolnictwo zawodowe będziemy mogli przeznaczyć 135 mln zł – powiedziała Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Obecnie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach zajęcia praktyczne odbywa 560 uczniów z różnych szkół branżowych i zawodowych.

Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), Osi 6 Rozwój miast, Działania 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF.

RPO EFRR.jpg

Powrót na początek strony