Nowe usługi w Kieleckim Parku Technologicznym

Podniesienie jakości i profesjonalizacja świadczonych usług to cele nowego projektu, który rusza w Kieleckim Parku Technologicznym. KPT zajął ex aequo pierwsze miejsce w naborze.

- Głównym celem projektu „Profesjonalizacja KPT” jest podniesienie jakości i profesjonalizacja usług świadczonych przez Kielecki Park Technologiczny. Przedsięwzięcie ma na celu poszerzenie oferty KPT dla przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego. Będą je tworzyć nowe wystandaryzowane usługi rozwojowe. To odpowiedź na zapotrzebowanie firm na specjalistyczne usługi świadczone przez KPT – mówi Justyna Lichosik, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego.

Nowy projekt zakłada wsparcie przedsiębiorstw w szczególności w zakresie digitalizacji, marketingu i akceleracji. Dzięki temu wachlarz usług oferowany przez KPT będzie bogatszy i jeszcze lepiej będzie odpowiadać na potrzeby firm z sektora MŚP.

Co roku KPT prowadzi badania potrzeb i oczekiwań sektora firm, zlokalizowanych w Parku. Ostatnia diagnoza wykazała, że firmy szczególnie zainteresowane są profesjonalną infrastrukturą KPT, usługami rozwojowymi czy networkingiem. Ponadto badanie wskazało, kilka kluczowych wyzwań, z jakimi mierzą się przedsiębiorcy. Wśród nich są: niepewna sytuacja związana z pandemią COVID-19, brak wykwalifikowanej kadry oraz trudności w utrzymaniu pozycji rynkowej w związku z zakłóceniami w łańcuchach dostaw. Ponadto przedsiębiorcy wykazują konieczność podnoszenia kompetencji cyfrowych, lepszej i szybszej adaptacji do ewolucyjnych i rewolucyjnych zmian rynkowych wywołanych takimi chociażby czynnikami jak pandemia COVID-19 oraz podnoszenie zdolności konkurencyjnych na coraz bardziej nasyconym rynku. Powyższe wnioski dotyczą nie tylko lokatorów KPT, ale szerzej przedsiębiorców w regionie świętokrzyskim i Polsce w 2021 roku.

Voucher na działania mające na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług IOB finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

RPO EFRR.jpg

Źródło: Kielecki Park Technologiczny

Powrót na początek strony