Nowi członkowie w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

W poniedziałek 17 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.

Udział w spotkaniu wzięła prezydentka Kielc Agata Wojda, która podziękowała Mariannie Noworyckiej-Gniatkowskiej, dotychczasowej delegatce Rady Miasta Kielce, kończącej swoją działalność w radzie za jej pracę i zaangażowanie. Prace w radzie zakończył także Michał Braun, były kielecki radny, a obecnie dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Posiedzenie było także okazją do poznania i powitania nowych przedstawicieli: Katarzyny Kalety i Michała Płatka. W rozmowie prezydentka życzyła nowym członkom satysfakcji z pełnienia nowej funkcji i realizacji zadań. Jednocześnie podkreśliła duże znaczenie trzeciego sektora w funkcjonowaniu miasta oraz otwartość magistratu na współpracę z kieleckimi organizacjami pozarządowymi.  

Ponadto Rada wystąpiła do Prezydenta Miasta Kielce o powołanie Rady Sportu w celu zwrócenia uwagi na sport młodzieżowy i amatorski. Wyznaczono również przedstawiciela komisji ds. Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Został nim Mariusz Skadłubowicz, na co dzień działający w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”.

Powrót na początek strony