Nowoczesny kompleks boisk powstanie przy kieleckim "Informatyku"

Wkrótce rozpocznie się budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Informatycznych. We wtorek, 16 sierpnia br. podpisana została umowa na realizację inwestycji z firmą MULTISPORT Boiska Sportowe Sp. z o.o. z Jaworzna. Wykonawcy przekazano już także teren budowy.

Projekt „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Informatycznych, ul. Warszawska 96 w Kielcach” jest jednym ze zwycięskich zadań ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Uzyskał 1444 głosy.

Inwestycja obejmuje budowę trzech boisk sportowych: do gry w piłkę ręczną, do koszykówki oraz boiska do gry w siatkówkę. Każde z nich wyposażone zostanie w poliuretanową nawierzchnię i inne stałe elementy, takie jak bramki, kosze, siatki oraz piłkochwyty z siatki polipropylenowej (o wys. ok. 6 i 4 m).

Zagospodarowany zostanie również teren wokół boisk. Planowany jest montaż małej architektury m.in. ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, stojaków na rowery. Inwestycja zakłada też wykonanie ciągów komunikacyjnych - chodników z kostki brukowej niefazowanej.

Dodatkowo zamontowany zostanie zestaw Street Workout wraz z bezpieczną nawierzchnią w formie mat przerostowych. Wybudowane będą też dwie wiaty drewniane, do celów klas outdoorowych, wyposażone w ławki i stół oraz zamontowane zostaną dwa stoliki do gier planszowych szachy/chińczyk.

W obrębie projektowanych boisk przebudowana i rozbudowana zostanie instalacja kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia, za pomocą odpływów liniowych. Cały teren będzie oświetlony i monitorowany.

Powrót na początek strony