Nowy partner CK Technik. Nowe możliwości dla uczniów

Staże i zajęcia prowadzone przez fachowców – NSK Bearings Polska S.A. objęła patronatem jedną z pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego. Dzięki temu uczniowie nabędą praktyczne umiejętności. Firma liczy, że w przyszłości będzie mogła zatrudnić dobrze wyszkolonych pracowników.

Umowę o współpracy podpisali prezydent Kielc Bogdan Wenta i prezes Zarządu NSK Bearings Polska S.A. Andrzej Gajdziński. W oficjalnym otwarciu pracowni uczestniczyli także zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik i Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik.

- Każdy silny partner, który inwestuje w nowe możliwości Centrum Kształcenia Zawodowego, pomaga budować dobrą przyszłość dla młodzieży. Tylko szukając silnych partnerów możemy się wspólnie rozwijać, wspierać rozwój biznesu oraz dawać uczniom możliwość dualnego kształcenia - nie tylko teoretycznego, ale też praktycznego. Dzięki kolejnej firmie młodzi ludzie będą mogli zdobywać umiejętności na nowoczesnym sprzęcie – mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

NSK Bearings objęła patronatem pracownię technik wytwarzania w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach.

- Jesteśmy firmą z ponad stuletnią tradycją i jako jeden z największych pracodawców w mieście i regionie, możemy dużo wnieść do poprawy kwalifikacji przyszłych pracowników. Posiadamy najnowsze technologie i świetnych fachowców. Nasi inżynierowie będą prowadzić zajęcia w Centrum. Podczas praktyk chcemy pokazać uczniom jak wygląda praca w firmie. Liczymy na to, że docelowo ci młodzi ludzie zostaną naszymi pracownikami – mówi Andrzej Gajdziński, prezes Zarządu NSK Bearings Polska S.A.

Wyposażenie pracowni zostało zakupione dzięki środkom unijnym, a jedną z maszyn do obróbki łożysk i elementów w metalach dostarczył do pracowni nowy partner CK Technik.

- W nowej pracowni będzie się kształciło około 60 uczniów z klasy kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych z Zespołu Szkół Mechanicznych oraz klasa z Zespołu Szkół Elektrycznych, gdzie młodzież uczy się obróbki skrawaniem – informuje Ilona Calicka, dyr. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach.

Nowy partner Centrum Kształcenia Zawodowego to kolejny krok do rozwoju placówki.

- Uczniowie będą mogli kształcić się w zawodach potrzebnych firmie. Jest to niezwykle cenne dla rynku pracy i tak jak wszystko co robi Centrum Kształcenia Zawodowego, niecenione w ramach rozwijania kształcenia branżowego i zawodowego. Dzisiaj kluczowe w edukacji jest odpowiadanie na potrzeby rynku pracy – podkreśla Marcin Chłodnicki, zastępca prezydenta Kielc.

- Przez ostatnie trzy lata Kielce doskonale wykorzystały środki unijne na kształcenie branżowe i zawodowe. Bardzo się cieszę, że miasto stawia na innowacyjne nauczanie – mówi wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

- Trudno sobie wyobrazić w obecnych czasach kształcenie zawodowe bez nauczania praktycznego. Jeśli są pracodawcy, którzy są współpracować i są gwarantem zatrudnienia dla młodych ludzi trzeba się tylko cieszyć. Nadal mamy duże braki w niektórych zawodach – zaznacza Świętokrzyski Kurator Oświaty, Kazimierz Mądzik.

Centrum Kształcenia Zawodowego planuje uruchomienie trzech nowych kierunków – technik spawalnictwa, technik przemysłu mody i technik stylista.

Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), Osi 6 Rozwój miast, Działania 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF.

RPO EFRR.jpg

Dawna „Iskra” to jeden z najważniejszych zakładów produkcyjnych w Kielcach. Jej początki sięgają końca XIX wieku, wtedy to bracia Dawid i Emanuel Heiman założyli w Kielcach hutę szkła. W latach dwudziestych XX wieku przekształcono ją w odlewnię, a następnie fabryka działała pod nazwą „Przemysł Metalowy GRANAT” i zajmowała się m.in. produkcją zbrojeniową. W czasie okupacji Zakład należał do koncernu Hugo Schneider A.G. i pod nazwą „Hasag” służył niemieckiej produkcji zbrojeniowej.

Fabryka pod nazwą Zakłady Precyzyjne „Iskra” zaczęła działać od 1958 roku. Po latach zmian i wzbogacaniu produkcji i przeobrażeń pojawiła się nazwa Fabryka Łożysk Tocznych Iskra odnosząca się do sztandarowych produktów, czyli świecy zapłonowej i łożyska tocznego.

Po przemianach ustrojowych w 1989 roku w Kielcach pojawiła się japońska firma NSK, zakłady weszły w skład międzynarodowej korporacji, a w 2006 roku z nazwy zniknęła Iskra.

Powrót na początek strony