Nowy projekt pilotażowy ZIP Zatrudnienie i przeszkolenie

Miejski Urząd Pracy w Kielcach skieruje wsparcie do bezrobotnych poniżej 30 roku życia.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdziło do realizacji kolejny projekt pilotażowy przygotowany przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach. Nosi on nazwę: ZiP – Zatrudnienie i przeszkolenie, a jego celem jest zwiększenie wskaźnika zatrudniania wśród osób młodych (do 30 roku życia) z kategorii NEET. MUP pozyskał na ten cel 1 001 400 zł z rezerwy Funduszu Pracy.

W projektach pilotażowych testowane mogą być tylko takie rozwiązania, które w przyszłości wpłyną na znowelizowanie aktów prawnych regulujących polityki rynku pracy w Polsce. Muszą mieć więc charakter uniwersalny, by mogły być stosowane we wszystkich powiatach, w przypadku ich wprowadzenia. W projekcie ZiP – Zatrudnienie i przeszkolenie analizowana będzie nowa metoda aktywizacji osób młodych (do 30 roku życia) z kategorii NEET. Tego skrótu użyto po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii pod koniec XX wieku. Pochodzi on od słów: not in employment, education or training, czyli dotyczy osób, które obecnie nie pracują, nie uczą się i się nie szkolą.

Ścieżka wsparcia składa się z dwóch zasadniczych elementów: subsydiowanego zatrudnienia oraz dofinansowania rozwoju zawodowego.

Zatrudnienie

W projekcie pilotażowym ZiP – Zatrudnienie i przeszkolenie pracodawca na podstawie umowy zawartej z MUP zatrudnia osobę bezrobotną spełniająca wymienione powyżej kryteria na okres co najmniej sześciu miesięcy. Podczas pierwszych trzech miesięcy urząd refunduje wynagrodzenie pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Koszty zatrudnienia przez kolejne trzy miesiące pokrywa w pełni pracodawca. Jeśli po upływie pół roku umowa jest nadal kontynuowana, pracodawca może otrzymać jednorazową premię w wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przeszkolenie

Ponieważ do zdiagnozowanych problemów związanych z zatrudnianiem osób młodych z kategorii NEET należy nie tylko brak doświadczenia zawodowego, ale również niewystarczający poziom kompetencji wymaganych na współczesnym rynku pracy, MUP sfinansuje koszt szkolenia pracownika biorącego udział w projekcie pilotażowym ZiP – Zatrudnienie i przeszkolenie w maksymalnej wysokości 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przy czym szkolenie musi być związane z profilem działalności firmy.

Projekty pilotażowe w województwie świętokrzyskim:

Na liście rankingowej programu pilotaży „Stabilna praca - stabilna rodzina” Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej umieściło 73 zaakceptowane projekty. Wśród docenionych przedsięwzięć znalazły się trzy pomysły ze świętokrzyskiego:

  • „Praca - Rodzina - Stabilizacja” Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, wartości 462 320 zł,
  • „AKtywni - Efektywni” Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, wartości 701 514 zł,
  • „ZiP - Zatrudnienie i przeszkolenie” Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach, wartości 1 001 400 zł.
     

W pierwszym programie grantów „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (które wówczas było właściwym dla spraw pracy) i rozstrzygniętym w sierpniu br. finansowanie uzyskały dwa projekty pilotażowe z naszego regionu:

  • „Pracownik szyty na miarę” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, wartości: 1 869 040,40,
  • „Centrum Wspierania Kariery (Talent Office)” Miejskiego Urzędu Pracy, wartości: 981 950 zł.
     

Tym samym kielecki MUP realizuje jako jedyny ze świętokrzyskich urzędów pracy dwa projekty pilotażowe o łącznej wartości prawie dwóch milionów złotych (1 983 350 zł).

Więcej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/stabilna-praca--silna-rodzina-ministerstwo-rodziny-dofinansuje-73-projekty

https://mupkielce.praca.gov.pl/-/16623640-nowy-projekt-pilotazowy-zip-zatrudnienie-i-przeszkolenie

Powrót na początek strony