Nowy termin odbioru odpadów wielkogabarytowych

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce informuje, iż z uwagi na opóźnienia w zamieszczeniu harmonogramu odbioru odpadów na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce oraz firmy ENERIS Surowce S.A., dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, którzy mieli zaplanowany odbiór odpadów wielkogabarytowych na dzień 1 września 2020 r. wyznaczono nowy termin odbioru przedmiotowych odpadów na dzień 19 września 2020 r.

Powrót na początek strony