NZJ nie ma wieku. Osoby z nieswoistymi zapaleniami jelit są obok nas

19 maja na całym świecie pacjenci z nieswoistymi zapaleniami jelit obchodzą Światowy Dzień NZJ. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów dnia to: „NZJ nie ma wieku”. Jego głównym postulatem jest równy dostęp do najlepszych metod leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit, bez względu na wiek.

Na NZJ najczęściej zapadają ludzie młodzi, pomiędzy 20 a 29 rokiem życia, ale eksperci szacują, że w następnej dekadzie, aż jedną trzecią wszystkich pacjentów stanowić będą osoby starsze. Starzejąca się populacja pacjentów z NZJ wymaga kompleksowych działań i przygotowania systemu opieki zdrowotnej. Ważne są także przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek oraz zapewnienie jak najlepszej jakości życia starszych pacjentów z NZJ.

W tym celu eksperci z Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Crohna i Colitis Ulcerosa (EFCCA) opracowali ankietę dla osób NZJ w wieku 60 lat i starszych. Wyniki pozwolą zbadać jakość opieki i życia seniorów. Polską wersję ankiety udostępniło 19 maja zrzeszone w EFCCA Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” na j-elita.org.pl. Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu.

Z okazji Światowego Dnia NZJ Towarzystwo „J-elita” organizuje wydarzenia w całej Polsce, również w Kielcach w sobotę, 20 maja przy ul. Sienkiewicza 2 odbędą się bezpłatne warsztaty edukacyjne o Chorobach Zapalnych Jelit. 

Nieswoiste zapalenia jelit (NZJ), zwane także nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, to przewlekłe choroby autoimmunologiczne, do których zaliczamy wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna. NZJ mogą towarzyszyć objawy pozajelitowe, dotykające m.in. oczy, stawy, czy skórę. Pacjenci w zaostrzeniu często wymagają hospitalizacji, wiele osób zmagających się z ciężką postacią choroby przechodzi operację usunięcia fragmentu jelita (w chorobie Leśniowskiego-Crohna) lub całego jelita grubego, czyli tzw. kolostomii (we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego) i wyłonienia stomii.

NZJ plakat.jpg
 
 

Powrót na początek strony