O odbudowie Ukrainy oraz sieciowaniu firm na konferencji gospodarczej

21 listopada w Targach Kielce Miasto Kielce wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego organizują polsko-ukraińską konferencję dotyczącą współpracy na rzecz odbudowy i strategicznego partnerstwa. Dziś podpisano stosowne porozumienia w tej sprawie.

Integralną częścią konferencji będzie przyjazdowa misja gospodarcza 15 przedsiębiorców z Ukrainy oraz proces sieciowania ich z kieleckimi firmami w ramach wytypowanych, inteligentnych i kluczowych specjalizacji. Ta część sfinansowana zostanie ze środków unijnych. Uczestnikami będą przedstawiciele biznesu i instytucji okołobiznesowych, reprezentanci władz lokalnych oraz państwowych, środowisko akademickie, organizacje pozarządowe z Polski i Ukrainy. Tematyka skupiona będzie wokół potencjalnych źródeł i sposobów finansowania odbudowy Ukrainy, znaczenia partnerstw regionalnych i lokalnych w kontaktach dwustronnych Polski i Ukrainy, prezentacji przykładów udanych inwestycji kieleckich i winnickich w sąsiednim kraju, sieciowania i kojarzenia uczestników wydarzenia.

- Wiem, że wielu kieleckich przedsiębiorców jest zainteresowanych współpracą z ukraińskim biznesem oraz pomocą w odbudowaniu tamtejszej gospodarki. Taka kooperacja daje także wiele możliwości naszym formom – podkreślił Bogdan Wenta, prezydent Kielc. Natomiast dr Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce przypomniał, że TK były już obecne w Ukrainie, chociażby organizując tam pięć edycji targów PLASTPOL.

 - Cel nadrzędny to włączenie Polski w proces powojennej odbudowy Ukrainy, który wymagać będzie przede wszystkim otwartości, dialogu i współpracy między krajami, a także aktywności na wielu różnych polach, które przyczynią się do rozwoju obu państw - powiedział prezydent. Dodał, że planowane wydarzenie stanowić będzie lokalny wkład w ten proces z wykorzystaniem doświadczeń i relacji zbudowanych podczas 65. lat partnerstwa Kielc i Winnicy oraz regionów świętokrzyskiego i winnickiego.

W przedsięwzięcie zaangażowani są przedstawiciele władz Winnicy i obwodu winnickiego, których reprezentanci wezmą aktywny udział w wydarzeniu. Wiaczesław Wojnarowsky, Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie, który był obecny podczas uroczystości podpisania umów wyraził słowa wdzięczności wobec kielczan.

Rolę gospodarza wydarzenia pełnić będą Targi Kielce, z którymi Miasto podpisało w tej sprawie oddzielne porozumienie.

Powrót na początek strony